Obserwuj
Aneta Kosztowniak
Aneta Kosztowniak
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Zweryfikowany adres z uthrad.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The importance of the public sector in sustainable development in Poland
A Alińska, BZ Filipiak, A Kosztowniak
Sustainability 10 (9), 3278, 2018
402018
Verification of the relationship between FDI and GDP in Poland
A Kosztowniak
Acta Oeconomica 66 (2), 307-332, 2016
242016
Finanse i rozliczenia miedzynarodowe
SA Kosztowniak Aneta, Misztal Piotr, Pszczółka Ireneusz
CH Beck, Warszawa, 2009
172009
Zadłużenie zagraniczne a rozwój gospodarczy
A Kosztowniak
CeDeWu-Wydawnictwa Fachowe, 2007
162007
Foreign direct investment as a factor of economic growth in Poland. Empirical analysis for the period 1995-2012
A Kosztowniak
Horizon Research Publishing Corporation, USA, 2013
142013
Analysis of the cobb-douglas production function as a tool to investigate the impact of FDI net inflows on gross domestic product value in Poland in the period 1994-2012
A Kosztowniak
Oeconomia Copernicana 5 (4), 169-190, 2014
82014
Ekspansja korporacji transnarodowych w latach 1990-2013
A Kosztowniak
Szkoła Główna Handlowa, 2015
62015
Współczesna polityka gospodarcza
A Kosztowniak, M Sobol, U Kosterna, K Ortyński, P Misztal, I Pszczółka, ...
CeDeWu. pl, 2020
52020
Changes of inward and outward FDI stocks in Poland and the stage of the investment development path
A Kosztowniak
Journal of Management and Financial Sciences, 41-60, 2018
52018
Bezpośrednie inwestycje a wzrost gospodarczy w świecie,[w:] Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów gospodarujących
A Kosztowniak
Czech-Rogosz (red.), Prace Naukowe AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice, 2009
52009
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy w Polsce oraz wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej
A Kosztowniak
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy w Polsce oraz …, 2018
42018
Kapitał zagraniczny jako determinanta rozwoju gospodarczego w różnych systemach gospodarczych–przypadek Chin,[w:] Wzrost gospodarczy–rynek pracy–polityka państwa
A Kosztowniak
Referat przygotowany na konferencję" Wzrost gospodarczy, rynek i polityka …, 2011
42011
Relacje przyczynowo-skutkowe pomiędzy czynnikami produkcji a wzrostem gospodarczym w Polsce w latach 1992–2012 z uwzględnieniem roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych
A Kosztowniak
Zeszyty Naukowe Cracov Review of Economics and Management 9 (945) 9 (DOI: 10 …, 2015
32015
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego
M Maciejewski
CeDeWu, 2014
32014
Pośrednictwo finansowe a rozwój gospodarczy
T Banasik, A Kosztowniak, M Sobol
CeDeWu, Warszawa, 2013
32013
Problemy rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się na tle uwarunkowań procesu globalizacji,[w:] Noga M., Stawicka M.,(red.)
A Kosztowniak
Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, 2008
32008
Economic growth model for the Czech Republic and FDI inflow significance—OLS method examples
A Kosztowniak
Multidisciplinary Academic Conference on Management, Marketing and Economics …, 2017
22017
Główne problemy rozwoju regionalnego w UE a cele i narzędzia finansowe polityki regionalnej
A Kosztowniak
Zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku, I …, 2016
22016
Zmiany realnych długoterminowych stóp procentowych i ich wpływ na bilans obrotów bieżących oraz przepływy kapitału w krajach G7 w latach 1960-2008
A Kosztowniak
Studia i Materiały/Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 98-111, 2010
22010
Midzynarodowe instytucje finansowe a kryzysy finansowe,[w:] Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego wiata
A Kosztowniak
D. Kopycińska (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego …, 2009
22009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20