Szymon Jusik
Title
Cited by
Cited by
Year
Makrofitowa metoda oceny rzek
K Szoszkiewicz, J Zbierska, S Jusik, T Zgoła
Podręcznik metodyczny do oceny i klasyfikacji stanu ekologicznego wód …, 2010
86*2010
Assessment of sources of uncertainty in macrophyte surveys and the consequences for river classification
R Staniszewski, K Szoszkiewicz, J Zbierska, J Lesny, S Jusik, RT Clarke
Hydrobiologia 566 (1), 235-246, 2006
742006
Hydromorfologiczna ocena wód płynących: podręcznik do badań terenowych według metody River Habitat Survey w warunkach Polski
K Szoszkiewicz
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2008
612008
Macrophyte development in unimpacted lowland rivers in Poland
K Szoszkiewicz, S Jusik, AE Lawniczak, T Zgola
Hydrobiologia 656 (1), 117-131, 2010
402010
Klucz do oznaczania makrofitów dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych
K Szoszkiewicz, S Jusik, T Zgoła
Inspekcja Ochrony Środowiska, 2010
40*2010
Opracowanie podstaw metodycznych dla monitoringu biologicznego wód powierzchniowych w zakresie makrofitów i pilotowe ich zastosowanie dla części wód reprezentujących wybrane …
K Szoszkiewicz, J Zbierska, S Jusik, T Zgoła
Typescript. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, Akademia Rolnicza im. A …, 2006
32*2006
Biological indices applied to benthic macroinvertebrates at reference conditions of mountain streams in two ecoregions (Poland, the Slovak Republic)
I Lewin, I Czerniawska-Kusza, K Szoszkiewicz, AE Ławniczak, S Jusik
Hydrobiologia 709 (1), 183-200, 2013
312013
Status of and perspectives on river restoration in Europe: 310,000 Euros per hectare of restored river
E Szałkiewicz, S Jusik, M Grygoruk
Sustainability 10 (1), 129, 2018
302018
The variability of macrophyte metrics used in river monitoring
K Szoszkiewicz, J Zbierska, R Staniszewski, S Jusik
Oceanological and Hydrobiological Studies 38 (4), 117-126, 2009
302009
Development of comprehensive river typology based on macrophytes in the mountain-lowland gradient of different Central European ecoregions
S Jusik, K Szoszkiewicz, JM Kupiec, I Lewin, A Samecka-Cymerman
Hydrobiologia 745 (1), 241-262, 2015
262015
Application of the new multimetric MMI_PL index for biological water quality assessment in reference and human-impacted streams (Poland, the Slovak Republic)
I Lewin, S Jusik, K Szoszkiewicz, I Czerniawska-Kusza, AE Ławniczak
Limnologica 49, 42-51, 2014
202014
Uncertainty of macrophyte-based monitoring for different types of lowland rivers
K Szoszkiewicz, S Jusik, T Zgola, M Czechowska, B Hryc
Belgian Journal of Botany, 7-16, 2007
172007
The influence of hydromorphological modifications of the littoral zone in lakes on macrophytes
S Jusik, A Macioł
Oceanological and Hydrobiological Studies 43 (1), 66-76, 2014
132014
Wpływ zrzutu wód kopalnianych z odkrywki węgla brunatnego na jakość wód rzecznych
R Staniszewski, S Jusik
Rocznik Ochrona Środowiska 15 (3), 2652-2665, 2013
13*2013
Różnorodność biologiczna roślin wodnych w warunkach zróżnicowanych przekształceń morfologicznych rzek nizinnych Polski Zachodniej
S Jusik, K Szoszkiewicz
Nauka Przyroda Technologie 3 (3), # 84, 2009
122009
Syntetyczne wskazniki hydromorfologiczne w metodzie RHS jako element wspierający ocenę stanu ekologicznego rzek wyżynnych i górskich
D Gebler, S Jusik
Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 21 (2 [56]), 2012
11*2012
Podręcznik oceny wód płynących w oparciu o Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny
K Szoszkiewicz, S Jusik, M Adynkiewicz-Piragas, A Radecki-Pawlik, ...
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2017
102017
An attempt to assess the impact of anthropopressure on the ecological state of urbanised watercourses of Kraków conurbation and the difficulties encountered
M Wardas, U Aleksander-Kwaterczak, S Jusik, B Hryc, T Zgola, M Sztuka, ...
Journal of Elementology 15 (4), 725-743, 2010
102010
The Macrophyte Index for Rivers (MIR) as an advantageous approach to running water assessment in local geographical conditions
K Szoszkiewicz, S Jusik, K Pietruczuk, D Gebler
Water 12 (1), 108, 2020
82020
Vascular plant and bryophyte species richness in response to water quality in lowland spring niches with different anthropogenic impacts
K Puczko, P Zieliński, S Jusik, A Kołakowska, E Jekatierynczuk-Rudczyk
Environmental monitoring and assessment 190 (6), 1-16, 2018
82018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20