Vito Bobek
Vito Bobek
Profesor, Univerza uporabnih znanosti Joanneum, Graz
Verified email at guest.arnes.si
Title
Cited by
Cited by
Year
Evropska unija: zgodovina, ustanove, politike in evropski model družbe:[interno študijsko gradivo za študente Visoke šole za management]
P Ješovnik
Visoka šola za management, 2000
692000
Doktrine in instrumenti mednarodne menjave
V Bobek, A Kumar, Z Petermanec
Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2002
532002
Osnove mednarodnih ekonomskih odnosov
V Kenda, V Bobek
Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2003
372003
Total responsibility management indicators and sustainable development
S Gorenak, V Bobek
International Journal of Sustainable Society 2 (3), 248-264, 2010
232010
The signification and the feasibility of measuring globalization of economy
V Bobek, RK Vide
Industrial Management & Data Systems, 2005
222005
Motivation factors for female entrepreneurship in Mexico
MC Cavada, V Bobek, A Maček
Entrepreneurial Business and Economics Review 5 (3), 133-148, 2017
212017
The efficiency of entrepreneurship policy support for the internationalisation of SMEs: The case of Slovenia
RK Vide, V Bobek, V Cancer, I Perko, L Hauptman
European journal of international management 4 (6), 644-664, 2010
192010
Is there a gap in economic culture between EU countries and the transition economies?
M Zver, T Zivko, V Bobek
Managing Global Transitions 2 (1), 31, 2004
182004
Medkulturna komunikacija v poslovnem okolju EU-Jean Monnet program Informacijske in raziskovalne aktivnosti za učenje o EU v šoli
N Gajšt, R Korez-Vide, V Bobek, D Mumel
Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2013
162013
POLICY SUPPORT FOR THE INTERNATIONALIZATION OF SMALL-AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES: EVIDENCE FROM SLOVENIA.
L Hauptman, V Bobek, I Perko, RK Vide
Transformations in Business & Economics 10 (3), 2011
162011
German and Austrian foreign direct investment in Brazilian regions: which are the location choice factors?
R Korez-Vide, P Voller, V Bobek
Journal of Management and Strategy 5 (4), 68, 2014
142014
Ekonomija in kultura: Umeščenost Slovenije v evropski ekonomskokulturni kontekst
M Zver, T Živko, V Bobek
UP Fakulteta za management, 2005
142005
Cultural foundations of female entrepreneurship in Mexico: Challenges and opportunities
MC Cavada, V Bobek, H Skoko, A Maček
Naše gospodarstvo/Our economy 64 (1), 28-40, 2018
122018
Slovenia: Strategy of Interanational Economic Relations
V Bobek
Ministry of Economic Relations and Development, 1996
121996
Razvojni potenciali slovenskega podjetništva: Slovenski podjetniški observatorij 2011/12
M Rebernik, K Širec, P Tominc, D Močnik, B Bradač Hojnik, R Korez-Vide, ...
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2012
102012
Politika mednarodne menjave
V Bobek, L Gusel, Z Petermanec
Ekonomsko-poslovna fakulteta, 1998
101998
Stres in izgorelost na delovnem mestu srednješolskih učiteljev v Sloveniji in drugih državah Evropske unije: magistrsko delo
I Flajžer
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2009
92009
A contribution to the measurement and analysis of the globalization of national economies
V Čančer, V Bobek, R Korez-Vide
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 15 (3 (83)), 531-555, 2006
92006
Poslovni vodnik po skupni zunanjetrgovinski politiki Evropske unije
V Bobek, T Živko
Gospodarska zbornica Slovenije, 2002
92002
Foreign direct investment as a driver of economic development in Thailand
A Maček, V Bobek, T Vukasović
International Journal of Euro-Mediterranean Studies 8 (2), 49-74, 2015
82015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20