Przemysław Dakowicz
Przemysław Dakowicz
adiunkt, Katedra Literatury XX i XXI wieku, Uniwersytet Łódzki
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Lecz ty spomnisz, wnuku. Recepcja Norwida w latach 1939-1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii
P Dakowicz
Instytut Badań Literackich, Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria", 2011
62011
Poeta (bez)religijny. O twórczości Tadeusza Różewicza
P Dakowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015
32015
Walka ideologiczna z Norwidem i o Norwida (1944–1948)
P Dakowicz
"Pamiętnik Literacki" 2, 5-30, 2009
12009
Kalendarium życia kulturalnego Łodzi (cz. 3) 16–30 kwietnia 1945
P Dakowicz
Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, 407-450, 2018
2018
Lustra tradycji. Studia i szkice interpretacyjne
P Dakowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
2018
Kontroversen und Polemik in Sprache, Literatur und Kultur
W Sadziński, M Gołaszewski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica, 7-7, 2017
2017
Kalendarium życia kulturalnego Łodzi (cz. 2). 1–15 kwietnia 1945
P Dakowicz
Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, 253-281, 2017
2017
Różewicz and Bonhoeffer. On the Margin of the Poem Learning to Walk by Tadeusz Różewicz
M Antoniuk, M Berkan-Jabłońska, T Bocheński, A Czyżak, P Dakowicz, ...
Acta Universitatis Lodziensis 38 (8), 2016
2016
Różewicz and Bonhoeffer. On the Margin of the Poem Learning to Walk by Tadeusz Różewicz
P Dakowicz
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 38 (8), 163-202, 2016
2016
Kalendarium życia kulturalnego Łodzi: luty–marzec 1945
P Dakowicz
"Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze", 2016
2016
Między słowem, milczeniem i… słowem. O wierszu ***[Czas na mnie…] z tomu "Płaskorzeźba"
P Dakowicz
Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze 2, 106-113, 2013
2013
Grupa poetycka „Próg” wobec dziedzictwa Norwidowego
Szkice opisowe i komparatywne. Literatura i język, 2010
2010
„ZA DrUGĄ, trZeciĄ SKONÓW MetĄ”. BAcZYŃSKi cZYtA NOrWiDA
P Dakowicz
Literaturoznawstwo: historia, teoria, metodologia, krytyka 1, 65-108, 210, 2010
2010
Historia–rzecz ludzka? Tradycja Norwidowska w wierszach Mieczysława Jastruna z lat 1939–1945
P Dakowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010
2010
Powrót Norwida: o recepcji autora "Vade-mecum" w latach 1956-1958
P Dakowicz
Literaturoznawstwo: historia, teoria, metodologia, krytyka 1, 159-187, 259, 2009
2009
Helikon i okolice. Notatki o poezji współczesnej
2008
Nasza mała apokalipsa, czyli nic w kształcie serduszka. Notatki na marginesie "Walentynek" Tadeusza Różewicza
Apokalipsa. Symbolika - tradycja - egzegeza 2, 2007
2007
"Wsłuchać się w szum wód głuchy". Rzeki Mickiewicza, rzeki Miłosza
P Dakowicz
Acta Universitatis Lodziensis: Folia Litteraria Polonica 8, 2006
2006
„Dolina Issy” – dolina kobiet
Płeć w literaturze i filmie XX wieku. Materiały studenckiej konferencji …, 2005
2005
Dwa odczytania tradycji. Norwid w eseistyce Jastruna i Przybosia
Więzy tradycji, 2005
2005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20