Paweł Strzeliński
Paweł Strzeliński
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu [Poznań University of Life Sciences]
Verified email at up.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Influence of deposition of fine plant debris in river floodplain shrubs on flood flow conditions–The Warta River case study
R Mazur, T Kałuża, J Chmist, N Walczak, I Laks, P Strzeliński
Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C 94, 106-113, 2016
192016
Zastosowanie zdjęć hemisferycznych w badaniach ekosystemów leśnych [Application of hemispherical photographs to research on forest ecosystems]
P Strzeliński
Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics] 4 (4), 93-112, 2006
18*2006
Fuzzy Hough transform-based methods for extraction and measurements of single trees in large-volume 3D terrestrial LIDAR data
LJ Chmielewski, M Bator, M Zasada, K Stereńczak, P Strzeliński
Computer vision and graphics 6374, 265-274, 2010
122010
Value of merchantable timber in Scots pine stands of different densities
M Bembenek, Z Karaszewski, K Kondracki, A Łacka, PS Mederski, ...
Drewno: prace naukowe, doniesienia, komunikaty 57, 2014
92014
Wykorzystanie zdjęć hemisferycznych w badaniach struktury roślinności krzewiastej terenów [Using of hemispherical photos in investigation of structure of bush plants located …
T Kałuża, P Strzeliński
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich [Infrastructure and Ecology of …, 2008
9*2008
Systemy informacji przestrzennej w leśnictwie i ochronie środowiska leśnego [Spatial information systems in forestry and forest environmental protection]
R Miś, P Strzeliński, A Węgiel
Wyd. Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego, 2001
92001
Use of remote sensing for investigating riparian shrub structures
T Kałuża, P Tymków, P Strzeliński
Polish Journal of Environmental Studies 21 (1), 115-122, 2012
82012
Possibilities for the use of edge detection algorithms in the analysis of images of oilseed rape leaves
P Okoń, RJ Kozłowski, M Zaborowicz, K Górna, A Ludwiczak, P Ślósarz, ...
Eighth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2016 …, 2016
72016
Application of terrestrial laser scanning to tree trunk bark structure characteristics evaluation and analysis of their effect on the flow resistance coefficient
T Kałuża, M Sojka, P Strzeliński, R Wróżyński
Water 10 (6), 753, 2018
62018
Pomiary wymiany dwutlenku węgla oraz biomasy w ekosystemach leśnych - stacja pomiarowa w Tucznie [Measurement of carbon dioxide exchange and biomass in forest ecosystems …
BH Chojnicki, M Urbaniak, A Danielewska, P Strzeliński, J Olejnik
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 11 (2), 247-256, 2009
62009
Lidar w leśnictwie [LIDAR in forestry]
T Zawiła-Niedźwiecki, K Stereńczak, R Bałazy, A Wencel, P Strzeliński, ...
Teledetekcja Środowiska 39, 57-64, 2008
62008
Lotniczy skaning laserowy jako źródło danych dla systemu informacji przestrzennej nadleśnictwa [Airborne laser scanning as a source of data for GIS in forest districs]
M Chirrek, A Wencel, P Strzeliński, K Stereńczak, M Zasada, ...
Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics] 5 (3), 19-28, 2007
62007
Impact of Stand Density and Tree Social Status on Aboveground Biomass Allocation of Scots Pine Pinus sylvestris L.
B Wertz, M Bembenek, Z Karaszewski, W Ochał, M Skorupski, ...
Forests 11 (7), 765, 2020
52020
Species composition in low mountain beech (Fagus sylvatica L.) stands in the Bieszczady National Park under the global warming
D Sugiero, R Jaszczak, G Rączka, P Strzeliński, A Węgiel, A Wierzbicka
Journal of Forest Science 55 (5), 244-250, 2009
52009
Teledetekcyjne narzędzia w badaniach roślinności wysokopiennej do oceny warunków przepływu na terenach zalewowych [Remote sensing in research of high-growing plants for flow …
T Kałuża, P Strzeliński
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 11 (2), 169-178, 2009
52009
The use of terrestrial and airborne lidar technology in forest inventory
T Zawiła-Niedźwiecki, K Stereńczak, R Bałazy, A Wencel, P Strzeliński, ...
Ambiencia 4, 57-68, 2008
52008
Wybrane zdalne metody szacowania biomasy roślinnej w ekosystemach leśnych jako podstawa systemu raportowania bilansu węgla [Selected remote sensing methods for biomass …
P Strzeliński, A Wencel, T Zawiła-Niedźwiecki, M Zasada, AM Jagodziński, ...
Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics] 5 (4), 7-16, 2007
52007
Wykorzystanie technologii naziemnego skaningu laserowego w inwentaryzacji lasu [The use of the terrestrial laser scanning technolgy in forest inventory]
M Chirrek, A Wencel, P Strzeliński, M Zasada, T Zawiła-Niedźwiecki
Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics] 7 (5), 19-24, 2007
5*2007
Impacts of forest spatial structure on variation of the multipath phenomenon of navigation satellite signals
M Brach, K Stereńczak, L Bolibok, Ł Kwaśny, G Krok, M Laszkowski
The Committee on Forestry Sciences and Wood Technology of the Polish Academy …, 2019
42019
An economic aspect of conversion of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in the Polish Lowland
A Węgiel, R Jaszczak, G Rączka, P Strzeliński, D Sugiero, A Wierzbicka
Journal of Forest Science 55 (6), 293-298, 2009
42009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20