Anna Zielińska-Chmielewska
Title
Cited by
Cited by
Year
Importance of agriculture in creating energy security—A case study of Poland
S Bielski, R Marks-Bielska, A Zielińska-Chmielewska, K Romaneckas, ...
Energies 14 (9), 2465, 2021
42021
Ocena realizacji strategii płynności finansowej ZM Henryk Kania SA w ujęciu dochód-ryzyko w latach 2008-2012
A Zielińska-Chmielewska
Studia i Prace WNEIZ US, 551-565, 2014
42014
Use of Environmental Management Systems and Renewable Energy Sources in Selected Food Processing Enterprises in Poland
S Bielski, A Zielińska-Chmielewska, R Marks-Bielska
Energies 14 (11), 3212, 2021
32021
Ocena poziomu rentowności i stosowanych strategii rentowności giełdowych spółek mięsnych w Polsce
A Zielińska-Chmielewska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 353-365, 2017
32017
Use of chosen discrimination models in the assessment of bankruptcy risk in meat processing enterprises
A Zielińska-Chmielewska
Journal of Agribusiness and Rural Development 36 (2), 363-370, 2015
32015
Ocena klasyfikacji pozycyjnej przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego według stanu ich kondycji finansowej w ujęciu dynamicznym
A Zielińska-Chmielewska, T Strózik
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 397-408, 2015
32015
Advantages and constraints of eco-efficiency measures: The case of the polish food industry
A Zielińska-Chmielewska, A Olszańska, J Kaźmierczyk, EV Andrianova
Agronomy 11 (2), 299, 2021
22021
Use of chosen discrimination models in the assessment of bankruptcy risk in meat processing enterprises
A Zielinska-Chmielewska
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015
22015
Strategiczna analiza zakładów mięsnych na przykładzie ZM Morliny SA
A Zielinska-Chmielewska
Zagadnienia ekonomiki rolnej, 2012
22012
Pomiar ryzyka działalności gospodarczej na przykładzie giełdowych spółek mięsnych z wykorzystaniem finansowej analizy wskaźnikowej
A Zielińska-Chmielewska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 822-833, 2011
22011
The Measurement of Profitability Level of Chosen Food Processing Enterprises. The Case of Poland
A Zielińska-Chmielewska, L Smutka
Proceedings of International Scientific Symposium" Economy of Eastern …, 2018
12018
Produkce cukru a distribuce produkčních kapacit v Severní Americe
L Smutka, J Hinke, J Pulkrábek, A Zielińska-Chmielewska
Listy Cukrovarnicke a Reparske 134 (1), 2018
12018
The importance and application examples of direct packaging units in Polish meat industry
A Zielinska-Chmielewska, P Malinowska
Intercathedra 31 (4), 2015
12015
Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do oceny zagrożenia upadłością polskich przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego
A Zielińska-Chmielewska
Studia Oeconomica Posnaniensia 3 (4), 2015
12015
Ocena realizacji strategii finansowych wybranych giełdowych spółek mięsnych w latach 2005-2011
A Zielińska-Chmielewska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 543-551, 2014
12014
Strategie rozwoju przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego z Wielkopolski
S Kalinowski, A Zielinska-Chmielewska
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 16 (6), 2014
12014
Analiza strategiczna spółki akcyjnej Indykpol SA przy wykorzystaniu metody SPACE
A Zielińska-Chmielewska
Handel Wewnętrzny, 43-49, 2012
12012
Analiza strategiczna PKM Duda SA na krajowym rynku mięsa z wykorzystaniem macierzy BCG
A Zielinska-Chmielewska
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2012
12012
APPLIED PRICING STRATEGIES OF TOOTHPASTES’PRODUCERS ON POLISH COSMETICS MARKET
P Malinowska, A Zielińska-Chmielewska
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 10 (3), 97-107, 2011
12011
Disponibilní kapacity cukrovarů ve světě s důrazem na mimoevropský prostor.
L Smutka, J Hinke, J Pulkrábek, P Kotyza, A Zielińska-Chmielewska
Listy Cukrovarnicke a Reparske, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20