Marzena Ganc
Marzena Ganc
adiunkt, SGGW w Warszawie,Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Finansów,
Zweryfikowany adres z sggw.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a sytuacja finansowa spółdzielni mleczarskich
M Wasilewski, M Chmielewska
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 93 (1), 102-109, 2006
162006
Sprawiedliwość opodatkowania rolnictwa oraz możliwości zmian w tym zakresie w opinii rolników indywidualnych
M Ganc, M Mądra
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki …, 2011
102011
Podatek rolny w dochodach budżetowych gmin
M Chmielewska
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki …, 2009
102009
Funkcjonowanie systemu podatkowego w rolnictwie oraz propozycje zmian w opinii rolników indywidualnych
M Wasilewski, M Ganc
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2012
92012
Finansowe skutki wprowadzenia podatku dochodowego w indywidualnych gospodarstwach rolniczych
M Wasilewski, M Mądra-Sawicka, M Ganc, K Gruziel
Wydawnictwo SGGW, 2015
62015
Podatek rolny w relacji do zasobów czynników wytwórczych gospodarstw rolniczych
M Chmielewska
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki …, 2009
62009
Polskie gospodarstwa rolne w aspekcie integracji z Unią Europejską-korzyści i zagrożenia
M Chmielewska
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 8 (1), 2006
62006
Praktyczne aspekty rachunku kosztów w spółdzielniach mleczarskich
M Wasilewski, M Chmielewska
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 123-137, 2006
42006
Potencjalne wpływy do budżetu państwa z tytułu wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie
M Ganc, WNESG Gospodarstwa
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014
32014
Podatek rolny w relacji do produkcji, przychodów i przepływów pieniężnych w gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną FADN
M Ganc
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2011
32011
Płynność bieżąca a efektywność gospodarowania w spółdzielniach mleczarskich
M Chmielewska
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw …, 2007
32007
Poziom zadłużenia a efektywność działalności w spółdzielniach mleczarskich
M Chmielewska
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G–Ekonomika Rolnictwa 94, 117-122, 2007
32007
Wielkość majątku a kondycja finansowa spółdzielni mleczarskich
M Chmielewska
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 77-85, 2006
32006
Modele skutków wprowadzenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w indywidualnych gospodarstwach rolniczych w Polsce
M Wasilewski, M Ganc, M Mądra-Sawicka
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3, 129-142, 2016
22016
Wyniki finansowe gospodarstw rolniczych a obciążenie podatkiem rolnym
M Ganc, M Madra-Sawicka
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17 (1), 2015
22015
Wpływy do budżetów gmin przy wprowadzeniu podatku dochodowego w indywidualnych gospodarstwach rolnych
M Ganc, M Mądra-Sawicka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014
22014
Wpływy do budżetów gmin z tytułu podatku rolnego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
M Wasilewski, M Ganc
Roczniki naukowe stowarzyszenia ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu 15 (5), 2013
22013
Kalkulacja kosztów w spóldzielni mleczarskiej z wykorzystaniem różnych podstaw podziału kosztów pośrednich
M Chmielewska
Logistyka, CD-CD, 2007
22007
Możliwości wykorzystania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach rolniczych
M Wasilewski, M Chmielewska
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 1 (09), 2007
22007
Płynność natychmaistowa a efektywność gospodarowania spółdzielni mleczarskich
M Chmielewska
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 46-55, 2007
22007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20