Obserwuj
Marzena Ganc
Marzena Ganc
adiunkt, SGGW w Warszawie,Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Finansów,
Zweryfikowany adres z sggw.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a sytuacja finansowa spółdzielni mleczarskich
M Wasilewski, M Chmielewska
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 93 (1), 102-109, 2006
192006
Sprawiedliwość opodatkowania rolnictwa oraz możliwości zmian w tym zakresie w opinii rolników indywidualnych
M Ganc, M Mądra
Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 89 …, 2011
122011
Funkcjonowanie systemu podatkowego w rolnictwie oraz propozycje zmian w opinii rolników indywidualnych
M Wasilewski, M Ganc
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2012
112012
Finansowe skutki wprowadzenia podatku dochodowego w indywidualnych gospodarstwach rolniczych
M Wasilewski, M Mądra-Sawicka, M Ganc, K Gruziel
Wydawnictwo SGGW, 2015
92015
Podatek rolny w dochodach budżetowych gmin
M Chmielewska
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki …, 2009
92009
Podatek rolny w relacji do zasobów czynników wytwórczych gospodarstw rolniczych
M Chmielewska
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki …, 2009
62009
Polskie gospodarstwa rolne w aspekcie integracji z Unią Europejską-korzyści i zagrożenia
M Chmielewska
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 8 (1), 2006
62006
Wpływy do budżetów gmin przy wprowadzeniu podatku dochodowego w indywidualnych gospodarstwach rolnych
M Ganc, M Mądra-Sawicka
Prace naukowe Uniwersytetu ekonomicznego we wrocławiu, 2014
42014
Podatek rolny w relacji do produkcji, przychodów i przepływów pieniężnych w gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną FADN
M Ganc
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2011
42011
Wskaźniki kosztowe w indywidualnych gospodarstwach rolniczych
M Chmielewska, M Mądra
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki …, 2008
42008
Płynność bieżąca a efektywność gospodarowania w spółdzielniach mleczarskich
M Chmielewska
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw …, 2007
42007
Poziom zadłużenia a efektywność działalności w spółdzielniach mleczarskich
M Chmielewska
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G–Ekonomika Rolnictwa 94, 117-122, 2007
42007
Wielkość majątku a kondycja finansowa spółdzielni mleczarskich
M Chmielewska
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 77-85, 2006
42006
Praktyczne aspekty rachunku kosztów w spółdzielniach mleczarskich
M Wasilewski, M Chmielewska
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 123-137, 2006
42006
Level of the current liquidity ratio versus financial efficiency of dairy cooperatives
M Ganc
Problems of Agricultural Economics 2 (355), 2018
32018
Leasing jako forma finansowania majątku przedsiębiorstw rolniczych
M Ganc, T Domanska
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i …, 2016
32016
Potencjalne wpływy do budżetu państwa z tytułu wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie
M Ganc, WNESG Gospodarstwa
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014
32014
Kalkulacja kosztów w spóldzielni mleczarskiej z wykorzystaniem różnych podstaw podziału kosztów pośrednich
M Chmielewska
Logistyka, CD-CD, 2007
32007
Modele skutków wprowadzenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w indywidualnych gospodarstwach rolniczych w Polsce
M Wasilewski, M Ganc, M Mądra-Sawicka
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3, 129-142, 2016
22016
Significance of public funds in investment activity of farms in Poland (on the example of Podkarpacie)
D Kusz
Problems of Agricultural Economics, 2015
22015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20