Obserwuj
Przemysław Krysiński
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Smart city w przestrzeni informacyjnej
P Krysinski
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020
52020
E-book-nowa forma przekazu treści w postaci cyfrowej
P Krysiński
52009
Role of social networking services for scientists in promoting scientific output on example of Polish representatives of social communication and media sciences
M Kowalska-Chrzanowska, P Krysiński
Global Knowledge, Memory and Communication 69 (8/9), 717-736, 2020
22020
Rola serwisów internetowych jako narzędzi oceny dorobku naukowego. Przykład wykorzystania serwisów Google Scholar, ResearchGate i Academia.edu przez wybranych polskich …
M Kowalska-Chrzanowska, K Przemysław
Zeszyty Prasoznawcze 4 (244), 9-35, 2020
22020
Niewłaściwe wykorzystywanie mediów społecznościowych jako narzędzi zarządzania wizerunkiem instytucji sektora GLAM. Casus Facebooka i Instagrama
P Krysiński
Zarządzanie Biblioteką 11 (1), 9-28, 2019
12019
Aplikacja mobilna oparta na grywalizacji jako narzędzie zarządzania procesem kształcenia na poziomie studiów wyższych
P Krysiński, M Kowalska-Chrzanowska, B Królicka, A Mielczarek-Taica, ...
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum …, 2022
2022
Kształcenie specjalistów z zakresu data science na poziomie studiów wyższych w Europie
K Jarczewska-Walendziak, M Kowalska-Chrzanowska, P Krysiński
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis| Studia ad Bibliothecarum …, 2021
2021
Digital competences of residents in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship in the light of the polish training project “E-active”
M Kowalska-Chrzanowska, P Krysiński, MP Karwowski
Education and Information Technologies 26 (3), 3427-3444, 2021
2021
Areas of application and the potential of solutions belonging to the smart city concept, with particular emphasis on the information sector
P Krysiński
2020
Znaczenie i rola serwisu internetowego jako mechanizmu wsparcia i promocji drukowanej wersji czasopisma
P Krysiński
Kto by tam czytał gazety... Księga jubileuszowa dedykowana profesor Grażynie …, 2020
2020
Maja Wojciechowska, red.(2018). Multibibliotekarstwo. Warszawa: Wydaw. SBP, ss. 206. Seria „Propozycje i Materiały” 97. ISBN 978-83-657-4114-1
P Krysiński
Zagadnienia Informacji Naukowej-Studia Informacyjne 57 (1 (113)), 110-113, 2019
2019
Obszary zastosowania i potencjał rozwiązań należących do koncepcji smart city: ze szczególnym uwzględnieniem sektora informacyjnego
P Krysiński
2019
Koncepcja smart city jako przedmiot zainteresowania bibliologii i informatologii
P Krysinski
Przegląd Biblioteczny 3 (90), 301-321, 2019
2019
Analiza wizualna układów kompozycyjnych okładek książek metodą eye trackingu
G Osiński, V Osińska, J Niedźwiecka-Ambroziak, P Krysiński, A Szalach
przegląd bi blio tecz ny, 403, 2018
2018
Login: biblioteka. Jak krok po kroku przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy kurs e-learningowy dla bibliotekarzy
N Pamuła-Cieślak, B Chmielewska, P Krysiński, E Kurkowska, K Minch, ...
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 2015
2015
The man in the age of media convergence-report from the Conference
M Kowalska, P Krysinski
E-MENTOR, 32-33, 2013
2013
Człowiek w dobie konwergencji mediów-relacja z konferencji
M Kowalska, P Krysiński
e-mentor, 32-33, 2013
2013
Zalogowani bibliotekarze–konkluzje z realizacji projektu „Login: BIBLIOTEKA”
P Krysiński
Toruńskie Studia Bibliologiczne 8 (1), 141-152, 2012
2012
Login: BIBLIOTEKA Nowy kurs e-learningowy dla bibliotekarzy
P Krysiński
Od re dak cji, 36, 2010
2010
Bibliografia. Teoria-Praktyka-Dydaktyka, pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Mikołaja Ochmańskiego, Warszawa 2009
P Krysiński
Toruńskie Studia Bibliologiczne 4 (1), 139-143, 2010
2010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20