Obserwuj
Przemysław Krysiński
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Smart city w przestrzeni informacyjnej
P Krysinski
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020
112020
E-book-nowa forma przekazu treści w postaci cyfrowej
P Krysiński
52009
Digital competences of residents in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship in the light of the polish training project “E-active”
M Kowalska-Chrzanowska, P Krysiński, MP Karwowski
Education and Information Technologies 26 (3), 3427-3444, 2021
32021
Role of social networking services for scientists in promoting scientific output on example of Polish representatives of social communication and media sciences
M Kowalska-Chrzanowska, P Krysiński
Global Knowledge, Memory and Communication 69 (8/9), 717-736, 2020
32020
Rola serwisów internetowych jako narzędzi oceny dorobku naukowego. Przykład wykorzystania serwisów Google Scholar, ResearchGate i Academia.edu przez wybranych polskich …
M Kowalska-Chrzanowska, K Przemysław
Zeszyty Prasoznawcze 4 (244), 9-35, 2020
22020
Niewłaściwe wykorzystywanie mediów społecznościowych jako narzędzi zarządzania wizerunkiem instytucji sektora GLAM. Casus Facebooka i Instagrama
P Krysiński
Zarządzanie Biblioteką 11 (1), 9-28, 2019
22019
Fake newsy na temat wojny w Ukrainie w świetle projektu „Zgłoś Trolla”
M Kowalska-Chrzanowska, P Krysiński
Zeszyty Prasoznawcze 66 (Numer 1 (253)), 11-32, 2023
12023
Obecność innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w różnych obszarach przestrzeni informacyjnej wpisujących się w założenia koncepcji smart city
P Krysiński
W: M. Wojciechowska (red.), Mobilna biblioteka, 2021
12021
Paulina Sajna-Kosobucka,(2023). Badania architektury informacji na przykładzie radia akademickiego. User Experience i User Interface. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu …
P Krysiński
Zagadnienia Informacji Naukowej-Studia Informacyjne 61 (1), 136–138-136–138, 2023
2023
Wykorzystanie narzędzi do monitoringu internetu w badaniach informacji na temat wojny w Ukrainie na przykładzie działania aplikacji Brand24
P Krysiński, M Kowalska-Chrzanowska
Polityka i Społeczeństwo 21 (3), 148-165, 2023
2023
Rola i znaczenie bibliotek w kształtowaniu potencjału inteligentnego miasta
P Krysiński
Przegląd Biblioteczny 91 (1), 45-63, 2023
2023
Polskie projekty fact-checkingowe demaskujące fałszywe informacje na temat wojny w Ukrainie
M Kowalska-Chrzanowska, P Krysiński
Media i Społeczeństwo 2 (17), 51-71, 2022
2022
Aplikacja mobilna oparta na grywalizacji jako narzędzie zarządzania procesem kształcenia na poziomie studiów wyższych
P Krysiński, M Kowalska-Chrzanowska, B Królicka, A Mielczarek-Taica, ...
AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 20, 715-735, 2022
2022
Kształcenie specjalistów z zakresu data science na poziomie studiów wyższych w Europie
K Jarczewska-Walendziak, M Kowalska-Chrzanowska, P Krysiński
AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 19, 602-620, 2021
2021
Areas of application and the potential of solutions belonging to the smart city concept, with particular emphasis on the information sector
P Krysiński
2020
Znaczenie i rola serwisu internetowego jako mechanizmu wsparcia i promocji drukowanej wersji czasopisma
P Krysiński
Kto by tam czytał gazety... Księga jubileuszowa dedykowana profesor Grażynie …, 2020
2020
Maja Wojciechowska, red.(2018). Multibibliotekarstwo. Warszawa: Wydaw. SBP, ss. 206. Seria „Propozycje i Materiały” 97. ISBN 978-83-657-4114-1
P Krysiński
Zagadnienia Informacji Naukowej-Studia Informacyjne 57 (1 (113)), 110-113, 2019
2019
Obszary zastosowania i potencjał rozwiązań należących do koncepcji smart city: ze szczególnym uwzględnieniem sektora informacyjnego
P Krysiński
2019
Koncepcja smart city jako przedmiot zainteresowania bibliologii i informatologii
P Krysinski
Przegląd Biblioteczny 3 (90), 301-321, 2019
2019
Analiza wizualna układów kompozycyjnych okładek książek metodą eye trackingu
G Osiński, V Osińska, J Niedźwiecka-Ambroziak, P Krysiński, A Szalach
przegląd bi blio tecz ny, 403, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20