Obserwuj
mariusz muszynski
mariusz muszynski
Profesor UKSW dr hab. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Zweryfikowany adres z uksw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Karta Praw Podstawowych z komentarzem
S Hambura, M Muszyński
Studio Sto, Bielsko–Biała, 2001
462001
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem
S Hambura, M Muszyński
Wydawnictwo STO, Bielsko-Biała, 2002
222002
Traktat o Unii Europejskiej z komentarzem
S Hambura, M Muszyński
Studio Sto, 2001
202001
Polska Karta Praw Podstawowych po Traktacie lizbońskim. Charakter prawny i granice związania.
M Muszyński
Przegląd Sejmowy 1, 55-79, 2009
16*2009
Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004
W Góralski
Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych, 2004
16*2004
Przejęcie majątków niemieckich przez Polskę po II wojnie światowej: studium prawnomiędzynarodowe i porównawcze
M Muszyński
Studio Sto, Bielsko-Biała, 2003
162003
Nacjonalizacja mienia cudzoziemców w Polsce a problem rekompensaty za mienie pozostawione
M Muszyński
Przegląd Sejmowy 1, 43-75, 2006
122006
Państwo w prawie międzynarodowym: istota, rodzaje i atrybuty
M Muszyński
Wydawnictwo STO, Bielsko-Biała, 2011
82011
Pytanie prejudycjalne jako instrument wykładni prawa UE: istota, granice i możliwości kontroli
M Muszyński
Prokuratura i Prawo 7, 84-112, 2020
42020
Opieka dyplomatyczna i konsularna w prawie wspólnotowym
M Muszyński
Kwartalnik Prawa Publicznego, 2002
42002
Neutralność a integracja. Austriacki pomysł na zjednoczenie z Europą
M Muszyński
Pracownia Duszyński Toruń, 1998
41998
ANATOMIA „SPISKU”. ANALIZA PRAWNA PROCESU WYBORU SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JESIENIĄ 2015 ROKU.
M Muszyński
Przeglad Sejmowy 2, 2017
32017
Traktatowy projekt wspólnej waluty Unii Europejskiej
M Muszyński
Ius Novum 1 (1), 60-83, 2013
32013
Unia Europejska: instytucje, polityki, prawo
M Muszyński, D Harasimiuk, M Kozak
Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012
32012
Świadomość unormowana. Tożsamość narodowa i tożsamość europejska jako przedmiot prawa UE,
M Muszyński
Zeszyty Prawnicze UKSW 9 (nr 1), 27-69, 2009
32009
Konstytucja dla Europy. Tekst pełny. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, protokoły, deklaracje, tabele rozbieżności językowych w tekście polskim.
M Muszyński, S Hambura
Wydawnictwo Sto Bielsko-Biała, 2005
32005
Wymiar sprawiedliwości RFN: sądownictwo: wprowadzenie w problematykę ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa powszechnego
A Muszyńska, S Hambura, M Muszyński
Studio Sto, 2002
32002
Krótka analiza opinii Komisji Weneckiej z 11 marca 2016 r. dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego dla pana Andrzeja Rzeplińskiego, Prezesa TK, attached to: S. Janecki
M Muszyński
Prof. Mariusz Muszyński, sędzia TK i przedstawiciel Polski w Komisji …, 2016
22016
Immunitet państwa: instytucja na rozdrożu prawa
M Muszyński, J Osiejewicz
Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych 3, 43-71, 2013
22013
Prawo międzynarodowe wobec problemu niewypłacalności państw
M Muszyński
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2 (LXXV), 29-43, 2013
22013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20