Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
Verified email at sgh.waw.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
A Budnikowski, E Kawecka-Wyrzykowska
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
5522006
Integracja europejska
J Barcz, E Kawecka-Wyrzykowska, K Michałowska-Gorywoda
Wolters Kluwer Polska, 2007
932007
Unia Europejska: integracja Polski z Unią Europejską
E Kawecka-Wyrzykowska, E Synowiec
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 1997
851997
Polska w drodze do Unii Europejskiej
E Kawecka-Wyrzykowska
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999
681999
Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony: aspekty ekonomiczne
J Barcz, E Kawecka-Wyrzykowska, K Michałowska-Gorywoda
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
492012
Integracja europejska w okresie przemian: aspekty ekonomiczne
J Barcz, E Kawecka-Wyrzykowska, K Michałowska-Gorywoda
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016
372016
Polska w WTO
J Kaczurba, E Kawecka-Wyrzykowska
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2002
322002
Evolving pattern of intra-industry trade specialization of the new Member States (NMS) of the EU: the case of automotive industry
E Kawecka-Wyrzykowska
European Economy-Economic Papers 2008-2015, 2009
232009
Polska w Unii Europejskiej
E Kawecka-Wyrzykowska, E Synowiec
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2004
212004
Stosunki Polski ze wspólnotami europejskimi od 1989 roku
E Kawecka-Wyrzykowska
Szkoa Gowna Handlowa, 1997
211997
Unia Europejska: przygotowania Polski do członkostwa
E Synowiec, E Kawecka-Wyrzykowska
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2001
202001
Polityki gospodarcze Unii Europejskiej
E Kawecka-Wyrzykowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie-Oficyna Wydawnicza, 2009
182009
Evolving pattern of intra-industry trade specialization of the new member states of the EU: the case of the automotive industry
E Kawecka-Wyrzykowska
Five Years of an Enlarged EU, 11-31, 2010
152010
Intra-industry trade of the new EU member states: Theory and empirical evidence
E Kawecka-Wyrzykowska, Ł Ambroziak, E Molendowski, W Polan
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
142017
Stany Zjednoczone, EWG, Japonia: współpraca i rywalizacja
J Bossak
Państwowe Wydawn. Nauk., 1988
141988
Polityka regionalna Unii Europejskiej a instrumenty wspierania rozwoju regionalnego w Polsce
A Sauer, E Kawecka-Wyrzykowska, M Kulesza
Dom Wydawniczy Elipsa, 2000
132000
Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty (3)
I Szczepaniak
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2017
122017
The EU-Georgia Association Agreement: an instrument to support the development of Georgia or lip service?
E Kawecka-Wyrzykowska
Comparative Economic Research 18 (2), 77-97, 2015
122015
VAT jako źródło dochodu budżetu europejskiego
E Kawecka-Wyrzykowska
Wspólnoty Europejskie, 12-22, 2008
122008
Synowiec E
E Kawecka-Wyrzkowska
Polska w Unii Europejskiej, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego …, 2004
112004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20