Obserwuj
Damian Kaszuba
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Testing belt conveyor resistance to motion in underground mine conditions
R Król, W Kisielewski, D Kaszuba, L Gładysiewicz
International Journal of Mining, Reclamation and Environment 31 (1), 78-90, 2017
442017
Experimental determination of belt conveyors artificial friction coefficient.
L Gładysiewicz, R Król, W Kisielewski, D Kaszuba
Acta Montanistica Slovaca 22 (2), 2017
342017
Laboratory tests of idlers rotational resistance–selected issues
R Król, W Kisielewski, D Kaszuba, L Gładysiewicz
Procedia Earth and Planetary Science 15, 712-719, 2015
252015
New quality standards of testing idlers for highly effective belt conveyors
R Król, L Gladysiewicz, D Kaszuba, W Kisielewski
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 95 (4), 042055, 2017
162017
Idea of identification of copper ore with the use of process analyser technology sensors
L Jurdziak, D Kaszuba, W Kawalec, R Król
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 44 (4), 042037, 2016
132016
Opracowanie specyfikacji parametrów nowej generacji podzespołów przenośnika taśmowego w oparciu o wyniki prac studialnych i badań laboratoryjnych
L Gładysiewicz, J Zawilak, R Król, W Kawalec, D Woźniak, W Kisielewski, ...
Raporty Inst. Gór. PWroc, 2014
52014
Determination of the mechanical power in belt conveyor's drive system in industrial conditions
R Król, D Kaszuba, W Kisielewski
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 44 (4), 042038, 2016
42016
IDENTIFICATION OF LOADING PARAMETERS FOR BELT CONVEYORS OPERATING IN KGHM's MINES
L Jurdziak, W Kawalec, D Kaszuba, R Król
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 17 (1.3), 391-398, 2017
22017
Koncepcja badań oporu toczenia taśmy po krążnikach–badania w małej skali
D Woźniak, L Gładysiewicz, M Hardygóra, D Kaszuba, W Kisielewski
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 6--10, 2015
22015
Variants of identification of the run-of-mine ore compound with the help of process analytic technology in the KGHM underground copper mines
L Jurdziak, D Kaszuba, W Kawalec, R Król
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 17 (1.3), 971-978, 2017
12017
Badania układów napędowych przenośników dużej mocy
L Gładysiewicz, R Król, W Kisielewski, D Kaszuba
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 6--13, 2017
12017
Implementacja innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych na prototypowym przenośniku taśmowym stosowanym w KGHM
L Gładysiewicz, R Król, W Kisielewski, D Kaszuba, D Kubiak, Z Kotowicz
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 66--70, 2016
12016
Badania oporów ruchu przenośnika taśmowego w warunkach kopalń rud miedzi
W Kisielewski, D Kaszuba, R Król
Cuprum: czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud, 45--56, 2014
12014
Sprzężenie cierne w linowym napędzie pośrednim
L Gładysiewicz, W Kisielewski, D Woźniak, R Król, D Kaszuba
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 31--35, 2014
12014
Wyznaczenie nowych standardów jakościowych krążników do wysokoefektywnych przenośników taśmowych
R Król, L Gładysiewicz, D Kaszuba, W Kisielewski
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 24--28, 2017
2017
Badania reologiczne smarów plastycznych do krążników przenośnika taśmowego
O Trzebowski, D Kaszuba, M Paszkowski, R Król
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 13--19, 2016
2016
Analiza porównawcza taśm przenośnikowych w oparciu o wyniki wybranych badań laboratoryjnych
R Król, M Bajda, D Kaszuba
Cuprum: czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud, 169--178, 2015
2015
Badania oporów przeginania taśmy przenośnikowej na bębnie-zagadnienia wybrane
D Kaszuba, R Król, L Gładysiewicz
Wiadomości Górnicze 66 (7-8), 375--381, 2015
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–18