Obserwuj
Bogdan Włodarczyk
Bogdan Włodarczyk
professor of geography University of Łodz
Zweryfikowany adres z geo.uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Produkt turystyczny
J Kaczmarek, A Stasiak, B Włodarczyk
PWe, Warszawa 74, 2005
7112005
Przestrzeń turystyczna: istota, koncepcje, determinanty rozwoju
B Włodarczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009
2202009
Produkt turystyczny albo Jak organizować poznawanie świata: podręcznik
J Kaczmarek, A Stasiak, B Włodarczyk
Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2002
1472002
Przemiany form aktywności turystycznej: przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej
B Włodarczyk
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1999
791999
Hotelarstwo: podstawowe wiadomości
M Milewska, B Włodarczyk
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015
592015
Przestrzeń turystyczna–kilka słów o istocie pojęcia,[in:] M
B WŁODARCZYK
Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet …, 2011
352011
Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku
B Włodarczyk
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, 2012
342012
Przestrzeń turystyczna-pojęcie, wymiary, cechy
B Włodarczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007
322007
Przestrzeń w turystyce, turystyka w przestrzeni–o potrzebie definicji, delimitacji i klasyfikacji
B Włodarczyk
Turyzm 24 (1), 25-35, 2014
302014
Produkt turystyczny—miejsce
A Stasiak, B Włodarczyk
Turyzm/Tourism 13 (1), 55-80, 2003
302003
Strategia rozwoju turystyki w Łodzi
J Kaczmarek, S Liszewski, B Włodarczyk
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2006
292006
Przestrzeń turystyczna–cykliczność,„aktorzy”, determinanty rozwoju
B Włodarczyk
Turyzm 16 (2), 41-64, 2006
272006
Space in tourism, tourism in space: On the need for definition, delimitation and classification
B Włodarczyk
Turyzm 24 (1), 25-34, 2014
242014
Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną
B Włodarczyk
Turyzm 21 (1 (2)), 59-66, 2011
242011
Przestrzeń gościnna–kilka uwag o konkurencyjności regionów,[w:] G. Gołembski (red.)
J Kaczmarek, A Stasiak, B Włodarczyk
Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie …, 2008
232008
Przestrzeń turystyczna przestrzenią konfliktu
J Kowalczyk-Anioł, B Włodarczyk
Prace i Studia Geograficzne 62 (2), 55-73, 2017
212017
Turystyka rodzinna–istota i zakres pojęcia
J Kowalczyk-Anioł, B Włodarczyk
Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, 9-25, 2011
212011
Krajobrazy przestrzeni turystycznej
B Włodarczyk
Turyzm 19 (1 (2)), 89-97, 2009
212009
Assessing the sustainable development and renewable energy sources relationship in EU countries
B Włodarczyk, D Firoiu, GH Ionescu, F Ghiocel, M Szturo, L Markowski
Energies 14 (8), 2323, 2021
202021
Miejsca spotkań kultury i turystyki,[in:] B
A Stasiak, B WŁODARCZYK
Kultura i turystyka–miejsca spotkań, ROTWŁ, Łódź, 29-46, 2013
202013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20