Obserwuj
Michał Starke
Michał Starke
doktorant Katedry Cytologii i Embriologii Roślin, Uniwersytet Gdański
Zweryfikowany adres z phdstud.ug.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Heat shock protein 90 (Hsp90) inhibitor STA-9090 (Ganetespib) ameliorates inflammation in a mouse model of atopic dermatitis
K Sitko, M Starke, S Tukaj
Cell Stress and Chaperones, 1-8, 2023
2023
Kultury in vitro w ochronie gatunków cennych dla bioróżnorodności
L Banaszczyk, M Starke, D Szelbracikowski, M Kapusta
Alcumena. Pismo Interdyscyplinarne, 2023
2023
Indukcja morfogenezy in vitro i wpływ paklobutrazolu na aklimatyzację lnicy wonnej (Linaria odora (M. Bieb.) Fisch)
L Banaszczyk, M Starke, M Kapusta
Faculty of Biology, 2023
2023
Remodeling ściany komórkowej podczas embriogenezy in vitro wrzośca bagiennego Erica tetralix L
M Starke, L Banaszczyk, K Bryszkowska, J Kulikowska, J Ścibior, ...
Department of Plant Cytology and Embryology, 2023
2023
Wpływ paclobutrazolu na regenerację skalnicy torfowiskowej Saxifraga hirculus L. In vitro
M Starke, D Szelbracikowski, L Banaszczyk, M Kapusta
Department of Plant Cytology and Embryology, 2023
2023
Masowa propagacja czermieni błotnej Calla palustris L.
J Kulikowska, M Starke, L Banaszczyk, J Ścibior, M Kapusta
Faculty of Biology, 2023
2023
Zastosowanie kultur in vitro w ochronie gatunku endemicznego lnica wonna Linaria odora (M. Bieb.) Fisch.
L Banaszczyk, M Starke, M Kapusta
Faculty of Biology, 2023
2023
Immunolokalizacja komponentów ściany komórkowej podczas morfogenezy in vitro u mikołajka płaskolistnego (Eryngium planum L.)
L Banaszczyk, M Starke, M Kapusta
Faculty of Biology, 2022
2022
Reintrodukcja i restytucja Luronium natans (L.) Raf. w wybranych jeziorach Zaborskiego i Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
K Banaś, R Ronowski, M Starke, M Kapusta
Laboratory of Freshwater Ecology, 2022
2022
Ochronna czynna skalnicy torfowiskowej (Saxifraga hirculus L.) na terenie województwa Pomorskiego: hodowla zachowawcza in vitro oraz introdukcja do środowiska naturalnego
M Starke, L Banaszczyk, D Szelbracikowski, J Rymon-Lipińska, ...
Department of Plant Cytology and Embryology, 2022
2022
Indukcja kalusa u mikołajka płaskolistnego (Eryngium planum L.)
L Banaszczyk, M Starke, M Kapusta
Faculty of Biology, 2022
2022
Inicjacja kultur in vitro ściśle chronionego gatunku torfowisk Pomorza: wrzośca bagiennego (Erica tetralix L.)
K Bryszkowska, L Banaszczyk, B Chojnacki, D Szelbracikowski, M Starke, ...
Faculty of Biology, 2022
2022
Wpływ suplementacji kwasem 4-chlorofenoksyoctowego (4-CPA) oraz 2-izopentyloadeniną (2-IP) na kiełkowanie nasion i rozwój siewek skalnicy ziarenkowatej (Saxifraga granulata L …
M Mazur, D Szelbracikowski, M Mielniczuk, M Starke, M Kapusta
Faculty of Biology, 2022
2022
Indukcja kalusa u kaktusa Echinofossulocactus heteracanthus Britton & Rose in vitro
B Chojnacki, L Banaszczyk, M Starke, M Kapusta
Faculty of Biology, 2022
2022
In vitro conservation of endangered plants from alkaline fens: Liparis loeselii (Orchidaceae) and Saxifraga hirculus (Saxifragaceae)
M Starke, M Kapusta, J Bohdanowicz
Department of Plant Cytology and Embryology, 2021
2021
Ex situ conservation of endangered Luronium natans (Alismataceae) using in vitro methods
M Starke, J Rojek, K Banaś, R Ronowski, M Merdalski, J Bohdanowicz, ...
ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA, 84, 2020
2020
Zastosowanie metod biotechnologicznych w ochronie narażonej paproci Narecznicy grzebieniastej (Dryopteris cristata)
M Starke, M Pośpiech, M Peplińska, Z Nowacka
Faculty of Biology, 2019
2019
Wpływ warunków in vitro na rozwój siewek epifitycznego storczyka Bulbophyllum delitescens
M Starke, M Kapusta, A Kowalkowska, J Romaniuk, J Rojek
Faculty of Biology, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–18