Obserwuj
JOZEF DZIECHCIARZ J DZIECHCIARZ JÓZEF DZIECHCIARZ JZ DZIECHCIARZ
JOZEF DZIECHCIARZ J DZIECHCIARZ JÓZEF DZIECHCIARZ JZ DZIECHCIARZ
PROFESSOR WROCLAW UNIVERSITY OF OF ECONOMICS AND BUSINESS (UNIWERSYTET EKONOMICZNY WROCŁAW)
Zweryfikowany adres z ue.wroc.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Owner-manager attitudes to family and business issues: A 16 country study
S Birley
Entrepreneurship theory and practice 26 (2), 63-76, 2001
2032001
Ekonometria: metody, przykłady, zadania
A Błaczkowska
Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2002
113*2002
Ekonometria
J Dziechciarz
Wydaw. AE, 1998
1081998
Statistical analysis and forecasting of economic structural change
P Hackl
Springer Science & Business Media, 2013
642013
On rate of return measurement in education
J Dziechciarz
Ekonometria, 49-66, 2011
242011
Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych: modele ze zmiennymi i losowymi parametrami
J Dziechciarz
Wydawn. Akademii Ekonomicznej we WrocĹ ‚awiu, 1993
22*1993
Ekonometria z elementami programowania matematycznego i analizy porównawczej
S Bartosiewicz
Wydawnictwo Uczelniane AE, 1986
21*1986
Regresja Hedoniczna: Próba Wskazania Obszarów Stosowalności (Hedonic Regression: An Attempt to Identify Areas of Applicability)
J DZIECHCIARZ
ZELIAŚ A. (ED). PRZESTRZENNO CZASOWE MODELOWANIE ZJAWISK GOSPODARCZYCH, 163–175, 2004
172004
Gromadzenie I Analiza Danych Marketingowych Wspomagane Komputerem (Computer Aided Marketing Data Gathering and Analysis)
JZ Dziechciarz, M Walesiak
Informatyka i Ekonometria, 39-51, 1997
151997
Changing and random coefficient models. A survey
J Dziechciarz
Statistical Analysis and Forecasting of Economic Structural Change, 217-251, 1989
151989
Various Approaches to Measuring Effectiveness of Tertiary Education
J Dziechciarz, M Dziechciarz-Duda, A Król, M Targaszewska
ARCHIVES OF DATA SCIENCE (ONLINE FIRST), 1-25, 2014
142014
The reasons for SME's failure, comparative analysis and research
I Mihajlović, N Nikolić, Z Dhamo, P Schulte, V Kume
Proceedings of FIKUSZ Symposium for Young Researchers, 7, 2015
122015
Household possession of consumer durables on background of some poverty lines
J Dziechciarz, M Dziechciarz, K Przybysz
Classification as a Tool for Research: Proceedings of the 11th IFCS Biennial …, 2010
122010
Performance measurement for entrepreneurial university
JZ Dziechciarz
The Future of Education, 320-331, 2011
112011
Analiza porównawcza odczuć satysfakcji zawodowej: Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
D Kwiatkowska-Ciotucha, J Dziechciarz, U Załuska
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2007
112007
Studencki ruch naukowy
J Dziechciarz, J Godula
Państwowe Wydawn. Naukowe, 1979
111979
Measurement of Rate of Return in Education. Research Directions
JZ Dziechciarz
Proceedings of FIKUSZ, 39-56, 2015
102015
From Humboldtian towards entrepreneurial university. The modernization concept of the European Commission
J Dziechciarz
Management and entrepreneurship in a changing market; Klucznik–Toro A. Bodis …, 2011
92011
Data set normalisation for banks performance assessment
JZ Dziechciarz, D Strahl, M Walesiak
2001] Ekonometria, 21-32, 2001
92001
Pomiar i wycena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w formalnych i nieformalnych formach kształcenia w: Wdowiński P. ed. Nauczyciel akademicki wobec nowych wyzwań …
J Dziechciarz
Uniwersytet Łodzki, 2015
8*2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20