Anna Fiedukowicz
Anna Fiedukowicz
Verified email at gik.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Smart city: informacja przestrzenna w zarz±dzaniu inteligentnym miastem
B Bielawski, D Gotlib, M Karabin, R Olszewski, A Turek, M Muraszkiewicz, ...
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
92016
The statistical geoportal and the" cartographic added value"–creation of the spatial knowledge infrastructure
A Fiedukowicz, J G±siorowski, P Kowalski, R Olszewski, ...
Geodesy and Cartography 61, 2012
62012
Map Portal as a Tool to Share Information on Cultural Heritage Illustrated by the National Heritage Board Geoportal
A Fiedukowicz, A Głażewski, A Kołodziej, K Koszewski, P Kowalski, ...
Advances in Digital Cultural Heritage, 48-64, 2018
52018
Wybrane metody eksploracyjnej analizy danych przestrzennych (Spatial Data Mining)
A Fiedukowicz, J G±siorowski, R Olszewski
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, 2015
42015
Problematyka efektywno¶ci przekazu kartograficznego na przykładzie map topograficznych nowej generacji
A Fiedukowicz, A Głażewski, PJ Kowalski, R Olszewski, ...
Polski Przegl±d Kartograficzny 46, 2014
42014
Construction of fuzzy interference system for generalization of geographic information–selection of road segments
A Fiedukowicz
Geoinformatica Polonica 12, 53-62, 2013
42013
Methodology of creating the new generation of official topographic maps in Poland
R Olszewski, J Zieliński, A Pillich-Kolipińska, A Fiedukowicz, A Głażewski, ...
Proceedings of the 26th International Cartographic Conference, Dresden, 2013
42013
Ewaluacja statystyczna jako miara poprawno¶ci generalizacji informacji geograficznej na przykładzie opracowania komponentów pochodnych BDG.[W:] Zastosowanie statystyki w GIS i …
A Fiedukowicz, R Olszewski
Główne problemy współczesnej kartografii, 104-126, 2011
42011
Fuzzy rough sets theory reducts for quantitative decisions–Approach for spatial data generalization
A Fiedukowicz
International Conference on Pattern Recognition and Machine Intelligence …, 2015
32015
Wykorzystanie zbiorów przybliżonych do pozyskiwania wiedzy i budowy reguł systemu generalizacji informacji geograficznej
A Fiedukowicz
Roczniki Geomatyki 11 (2 (59)), 33--46, 2013
32013
The Role of Spatial Context Information in the Generalization of Geographic Information: Using Reducts to Indicate Relevant Attributes
A Fiedukowicz
ISPRS International Journal of Geo-Information 9 (1), 37, 2020
22020
Fuzzy Generalization Inference System–the example of selection parameterization for roads and hydrographic network
A Fiedukowicz
Proceedings of International Cartographic Conference Dresden, 2013
22013
Artificial neural networks and fuzzy inference systems for line simplification with extended WEA metric
R Olszewski, M Gnat, A Fiedukowicz
Geodesy and Cartography 67, 2018
12018
Metodyka wykorzystania reduktów i reguł przybliżonych w procesie generalizacji informacji geograficznej
A Fiedukowicz
Department of Cartography, 2017
12017
Supporting the process of monument classification based on reducts, decision rules and neural networks
R Olszewski, A Fiedukowicz
Rough Sets and Intelligent Systems Paradigms, 327-334, 2014
12014
Utilisation of computational intelligence for simplification of linear objects using extended WEA algorithm
R Olszewski, A Fiedukowicz, A Pillich-Kolipińska
Department of Cartography, 2013
12013
Ewaluacja metodyki prowadzenia analiz przestrzennych w wieloreprezentacyjnej bazie danych topograficznych
R Olszewski, A Fiedukowicz
Roczniki Geomatyki 11, 2013
12013
Rozszerzenie kartograficznej metody koncentracji
A Fiedukowicz, A Grabowska, R Olszewski
Polski Przegl±d Kartograficzny 45, 2013
12013
Digital Cartographic Generalization of Reference Data-how to Develop the Derivative Thematic Databases for Multiscale Woodiness Map of Poland
A Fiedukowicz
12011
Geographical and Economic Factors Affecting the Spatial Distribution of Micro, Small, and Medium Enterprises: An Empirical Study of The Kujawsko-Pomorskie Region in Poland
A Chłoń-Domińczak, A Fiedukowicz, R Olszewski
ISPRS International Journal of Geo-Information 9 (7), 426, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20