Hanna Kowalska
Hanna Kowalska
profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński Kraków
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kultura staroruska 11-16 w: tradycja i zmiana
H Kowalska
Uniwersytet Jagielloński, 1998
271998
Rosyjski wiersz duchowny i kultura religijna staroobrzędowców pomorskich
H Kowalska
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987
191987
Kultura i eschatologia: Moskwa wieku XVII
H Kowalska-Stus
Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007
92007
Rosja--XX wiek: od utopii komunistycznej do rzeczywistości globalistycznej
IUL Zolotovskiĭ
Wydawn. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004
52004
Богословие государства и вопросы геокультуры
H Kowalska-Stus
Kultura Słowian 13, 2017
32017
Пространственное восприятие времени в кругу византийской культуры
H Kowalska-Stus
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019
22019
Inteligencja, tradycja i nowe czasy
H Kowalska-Stus
Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001
22001
Различия между онтологическими основами польской и русской культур Человек. Свобода. История. Государство
H Kowalska-Stus
Nowa Polityka Wschodnia 13 (2), 123-145, 2017
12017
Блаженный Августин в польской системе образования с XIV по XVII столетие
H Kowalska-Stus
Moskva: Izdatel'stvo PSTGU, 2016
12016
Историческая перспектива образа мира в творчестве Николая Ульянова
A Kowalska-Stus
Emigrantologia Słowian 1 (1), 85-95, 2015
12015
Rosja w idei politycznej prezydenta Putina i nauce społecznej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej
H Kowalska-Stus
Perspektywy Kultury, 2013
12013
Człowiek w kulturze prawosławnej (ze szczególnym uwzględnieniem kultury rosyjskiej)
H Kowalska-Stus
Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2012
12012
Konserwatyzm obrzędowy jako symbol kultury rosyjskiej
H Kowalska-Stus
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010
12010
Russian Orthodox criticism of modernism: A complement to O Rosji inaczej by Andrzej Walicki
H Kowalska‑Stus
Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 265-279-265-279, 2021
2021
Культурные обусловленности польской русофобии
H Kowalska-Stus
Политическое пространство и социальное время: Глобальные вызовы и …, 2021
2021
Rosyjska ideologia dekolonizacyjna
H Kowalska-Stus
Warszawa: Zona Zero, 2020
2020
Tradycja i modernizm w prawosławiu rosyjskim
H Kowalska-Stus
Kraków: Wydawnoctwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020
2020
Kultura Słowian
H Kowalska-Stus
Kultura Słowian 16, 2020
2020
Poglądy na człowieka, wolność i państwo w kulturach opartych na tradycji greckiej i łacińskiej: źródłowe różnice
H Kowalska-Stus
Limes, 2019
2019
Идейная борьба за выбор культурно-политического пути в Польше после 1918 г. и современность
H Kowalska-Stus
Moskva: Rossijskij gosudarstvennyj universitet im. AN Kosygina, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20