Obserwuj
Anna Marciniak-Kajzer
Anna Marciniak-Kajzer
Profesor archeolog Uniwersytet Łódzki
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Średniowieczny dwór rycerski w Polsce
A Marciniak-Kajzer
Wizerunek archeologiczny, Łódź, 2011
282011
Średniowieczny dwór rycerski w Polsce. Wizerunek archeologiczny
A Marciniak-Kajzer
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
282011
Archaeology on Medieval knights’ manor houses in Poland
A Marciniak-Kajzer
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
122016
Budownictwo obronne w Liber Beneficiorum Jana Długosza a realia archeologiczne
A Marciniak-Kajzer
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, t. 12, s. 161-198 12, s …, 1990
7*1990
Dwór obronny w Proboszczewicach koło Płocka
A Marciniak-Kajzer
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, 1994
61994
Fundacje architektoniczne małopolskich Leliwitów
A Marciniak-Kajzer
Inicjał, 2001
52001
Rzeczy ludzi średniowiecza: W domu
A Marciniak-Kajzer
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020
42020
Późnośredniowieczne wsie w świetle badań archeologicznych
A Marciniak-Kajzer
Zeszyty Wiejskie 22, 791-800, 857-8., 2016
42016
Gródki stożkowate czy zamki typu motte
A Marciniak-Kajzer
Archaeologia Historica Polona 26, 59-70, 2018
32018
Jak wyglądały późnośredniowieczne kuchnie
A Marciniak-Kajzer
Vox Patrum 59, 449-161, 2013
32013
Badania nad kulturą materialną średniowiecznego dworu rycerskiego w optyce archeologa
A Marciniak-Kajzer
Polska i Europa w średniowieczu. Przemiany strukturalne. Podmioty i …, 2011
32011
Obraz obronnej siedziby w Narzymiu w woj. warmińsko-mazurskim po badaniach w latach 2004-2005
A Marciniak-Kajzer
Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne 10, 275-296, 2006
3*2006
Wstępne wyniki badań ratowniczych przeprowadzonych w 2003 roku na stanowisku nr 1 w miejscowości Narzym, gm. Iłowo-Osada, w województwie warmińsko-mazurskim
A Marciniak-Kajzer
Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne 9, 187-204, 2004
3*2004
O badaniach wielkopolskich „grodzisk stożkowatych”
A Marciniak-Kajzer
Fontes Archaeologici Posnanienses 55, 233-242, 2019
22019
Czy rzeczywiście najstarsze–weryfikacyjne badania najwcześniej datowanych gródków stożkowatych
A Marciniak-Kajzer
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, 93-111, 2018
22018
W sprawie obrazu kultury materialnej dworów rycerskich w średniowieczu
A Marciniak-Kajzer
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, 135-144, 2016
22016
Recepta wciąż aktualna, czyli Janiny Kamińskiej poglądy na metodykę badań średniowiecznych dworów
A Marciniak-Kajzer
Acta Archaeologica Lodziensia, 96-100, 2007
22007
Przyszów – zamek królewski, czy “zameczek myśliwski”,
A Marciniak-Kajzer
Późnośredniowieczne zamki na terenie województwa sandomierskiego, red. L …, 2005
2*2005
Czy dwa piece Stanisława Tarnowskiego
A Marciniak-Kajzer
Archaeologia Historica Polona 13, 295-306., 2003
22003
Drewno na zamkach, czyli, o czym na ogół zapominamy
A Marciniak-Kajzer
Zamki i przestrzeń społeczna w Europie środkowej i wschodniej, red. M …, 2002
2*2002
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20