Bartosz Zakrzewski
Title
Cited by
Cited by
Year
Domykanie sieci dróg ekspresowych i autostrad czynnikiem mnożnikowym gospodarczego rozwoju regionów
J Brdulak, P Pawlak, C Krysiuk, B Zakrzewski
Logistyka, 716-722, 2014
372014
Efektywność centrum logistycznego na Południowym Podlasiu
J Brdulak, B Zakrzewski
Kwartalnik Celny 17 (1-2014), 5-7, 2014
36*2014
Efektywność centrum logistycznego na Południowym Podlasiu
J Brdulak, B Zakrzewski
Monografia 1, 232, 2013
36*2013
Instytut Transportu Samochodowego: 60 lat minęło ... 1952-2012
B Zakrzewski
Instytut Transportu Samochodowego, 2012
332012
Historia polskiej motoryzacji. Samochody osobowe i jednoślady
B Zakrzewski, C Krysiuk
Wydawnictwo SBM Sp. z o.o., 2012
29*2012
Zarys teoretyczny zmian systemu transportowego w Polsce
BZJ Brdulak
Transport Samochodowy, 35-45, 2008
242008
Methods for Calculating the Efficiency of Logistics Centres
J Brdulak, B Zakrzewski
Archives of Transport – Quarterly 27 (3-4/2013), 25-43, 2013
232013
Rozwój miast w Polsce, czynnik transportu
C Krysiuk, G Nowacki, B Zakrzewski
Logistyka, 7813-7822, 2015
222015
Samochody osobowe badane w ITS w latach 50. XX w. Część II
B Zakrzewski
Technika Transportu Szynowego, 174-207, 2013
18*2013
Samochody osobowe badane w ITS w latach 50. XX w.
B Zakrzewski
Technika Transportu Szynowego, 809-835, 2012
182012
Ikony polskiej motoryzacji Samochody w PRL-u
B Zakrzewski, C Krysiuk, A Kulesza, P Pawlak, M Zbyszyński, ...
Wydawnictwo SBM Sp. z oo, 2012
182012
Badania drogowe samochodów osobowych w Instytucie Transportu Samochodowego w latach 50. XX wieku
B Zakrzewski
Technika Transportu Szynowego, 799-807, 2012
182012
Przedsiębiorstwo produkcyjne i procesy realizowane w sferze produkcji
B Zakrzewski, D Zakrzewska
Logistyka, 6965-6976, 2014
142014
Ocena ekonomicznej efektywności funkcjonowania centrum logistycznego w Małaszewiczach - założenia teoretyczne
B Zakrzewski, J Brdulak
Transport Samochodowy 22 (4/2008), 31-47, 2008
14*2008
Podstawowe teorie lokalizacji działalności gospodarczej oraz znaczenie czynnika transportu
J Brdulak, P Pawlak, C Krysiuk, B Zakrzewski
Logistyka, 2254-2260, 2014
132014
Zagrożenia chemiczne i ekologiczne podczas przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
R Kopczewski, G Nowacki, B Zakrzewski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18 (9), 85--92, 2017
112017
Transport samochodowy w Polsce wobec problemów dalszego rozwoju na przykładzie regionów wschodnich
B Zakrzewski
Gospodarka Materiałowa i Logistyka 1257 (5/2016), 790-808, 2016
112016
Instytut Transportu Samochodowego w: Samochody w PRL-u, Wyd
C Krysiuk, B Zakrzewski
Dragon, Bielsko-Biała 2010, 12-13, 2010
112010
Bezpieczna infrastruktura w transporcie drogowym
C Krysiuk, J Brdulak, B Zakrzewski
Logistyka, 619-697, 2014
102014
Analiza wpływu zbudowanej infrastruktury drogowej na poziom aktywności ekonomicznej w otaczających jednostkach terytorialnych
J Brdulak, E Florczak, C Krysiuk, P Pawlak, B Zakrzewski
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 2017
9*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20