Follow
Ірина Володимирівна Степаненко Irina Stepanenko Ирина Степаненко ІВ Степаненко ИВ Степаненко
Ірина Володимирівна Степаненко Irina Stepanenko Ирина Степаненко ІВ Степаненко ИВ Степаненко
Відділ інтернаціоналізації вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України
Verified email at ihed.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Метаморфози духовності в ландшафтах буття
ІВ Степаненко
Харків: ОВС, 3-4, 2002
542002
Духовність і життєва компетентність
І Степаненко
Філософська думка, 40, 2005
322005
Філософія освіти
Т Андрущенко, ВП Бех, ЮВ Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
242009
Життєва компетентність особистості: філософськоантропологічний та соціокультурний виміри: монографія
ІВ Степаненко, МД Степаненко, С ІВ, С МД
Харків: ХДУХТ, 2011
222011
Духовність: філософські конструкти і соціокультурні репрезентації
ІВ Степаненко
дис... д-ра філос. наук 9 (04), 2004
162004
Тематичне поле виховання духовності особистості в нових дискурсивних контекстах
ІВ Степаненко
Вища освіти України, 19-24, 2004
162004
Відповідальне ставлення особистості до життя: структурно-функціональний вимір (Стаття І)
І Степаненко
Філософія освіти, 122-132, 2006
142006
Духовність у світлі нової парадигми гуманізму: проблеми та наближення
ІВ Степаненко
Практична філософія, 2, 2001
102001
Філософія мистецтва жити: концептуальні контури і освітні імплікації у суспільстві ризику
І Степаненко, Н Степаненко
Філософія освіти, 140-161, 2013
92013
Духовні засади громадянського суспільства: українські реалії
МС І. Степаненко
Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації : ціннісно …, 2007
62007
Філософсько-методологічні проблеми узгодження національного, загальноєвропейського і глобального у процесах інтернаціоналізації вищої освіти
СІ Володимирівна
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць, С. 208-212, 2015
5*2015
Контури духовності у постсучасній перспективі
ІВ Степаненко
Наукові записки Харківського військового університету. Соціальна філософія …, 2004
52004
Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду інтернаціоналізації вищої освіти на основі культурно-гуманітарних стратегій (частина ІІ): препринт (аналітичні матеріали)
ЛС Горбунова, МА Дебич, В Зінченко, ІВ Степаненко, О Шипко
Інститут вищої освіти Напн України, 2016
42016
Формування комунікативно прагматичної аксіологічної компетентності як фактор подолання ціннісних розколів в Україні: стратегічні орієнтири освіти для демократизації суспільства
ІВ Степаненко
Постметодика 5 (114), 10-15, 2013
42013
Концептуалізація духовності у контексті постметафізичних імплікацій у філософії свідомості/духу
СІ Володимирівна
Практична філософія, С. 103-109, 2011
4*2011
Духовність і душевність: категоріальні контури і функціональні можливості
ІВ Степаненко
Гуманітарний часопис, 5–12-5–12, 2005
42005
Ключові питання інтернаціоналізації вищої освіти: колізії інструментального і культурно-гуманітарного вимірів
СІ Володимирівна
Вища освіта України 2 (№3), 158-180, 2015
3*2015
Освіта, вчитель, доля нації у дискурсивних формах науково-практичної конференції
І Степаненко
Філософія освіти, 229-238, 2005
22005
DISTRIBUTION OF ALLELES OF HvITR1 GENE ENCODING CMe (BTI-CMe) TRYPSIN INHIBITOR WHICH RELATED WITH COLLOIDAL STABILITY OF BEER AMONG BARLEY VARIETIES REGISTERED IN UKRAINE
I Stepanenko, BV Morgun, OV Stepanenko, SS Polishchuk, OI Rybalka
Biotechnologia Acta 7 (6), 75, 2014
12014
Антропологічні межі толерантності в контексті педагогічної практики
ІВ Степаненко
Інститут філософії імені ГС Сковороди НАН України, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20