Obserwuj
Krzysztof Nowacki
Krzysztof Nowacki
Silesian University of Technology, Production Engineering Committee
Zweryfikowany adres z polsl.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym
T Lis, K Nowacki
Wydaw. Politechniki Śląśkiej, 2006
332006
The sound velocity in an alloy steel at high-temperature conditions
K Nowacki, W Kasprzyk
International Journal of Thermophysics 31 (1), 103-112, 2010
232010
Impact of the density of the mould powder on thickness of the layer of liquid slag in the continuous caster mould
H Kania, K Nowacki, T Lis
Metalurgija 52 (2), 204-206, 2013
202013
Determination of physical and chemical properties of electric arc furnace dusts for the purposes of their utilization
T Lis, K Nowacki
steel research international 83 (9), 842-851, 2012
162012
The correlation between structure of employment and accidents at work in metallurgical enterprises
T Małysa, K Nowacki, T Lis
Metal 2017, 26th, 2017
152017
Innovation in metallurgical waste management
T Lis, K Nowacki, M Żelichowska, H Kania
Metalurgija 54 (1), 283-285, 2015
152015
Possibility of determining steel grain size using ultrasonic waves
K Nowacki
Metalurgija 48 (2), 113-115, 2009
152009
Options of utilizing steelmaking dust in a non-metallurgical industry
T Lis, K Nowacki
Metalurgija 51 (2), 257-260, 2012
142012
The risk management methodology in the metallurgical enterprises
T Małysa, K Nowacki, J Furman
METAL 2016, 25th, 2016
112016
Activities of employers and OHS services during the developing COVID-19 epidemic in Poland
K Nowacki, S Grabowska, K Łakomy
Safety Science 131, 104935, 2020
102020
Staż pracy a kultura bezpieczeństwa
K Nowacki, K Łakomy, T Lis
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Knosala R.(ed.). Oficyna …, 2016
62016
Assessment of sound absorbing properties of polyurethane sandwich system
T Małysa, K Nowacki, J Wieczorek
Composites Theory and Practice 16 (4), 244-248, 2016
62016
The properties of ZnAlMg alloys for batch hot dip metallization
K Nowacki, H Kania, J Wieczorek, A Smalcerz
Solid State Phenomena 246, 143-148, 2016
62016
Kształtowanie optymalnych warunków pracy przy występowaniu hałasu zawodowego i pozazawodowego
T Lis, K Nowacki, K Bendkowska-Senator
XVIII Konferencja Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Zakopane 1 …, 2015
62015
The impact of the chemical composition of continuous casting moulds on their physical properties
T Lis, H Kania, K Nowacki
Journal of achievements in materials and manufacturing engineering 55 (2 …, 2012
62012
The Construction of a Piezoelectric Transducer for Sound Application in Liquid Steel
W Kasprzyk, K Nowacki
International Journal of Thermophysics 31 (1), 97-102, 2010
62010
Occupational health and safety management in industrial plant
T Lis, K Nowacki
Silesian University of Technology Publishers, Gliwice, 2005
62005
The impact of implemented management systems on the safety culture of work in production
K Nowacki
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering 2, 2019
52019
Przegląd bezpieczeństwa użytkowania maszyn w przedsiębiorstwach przemysłowych
T Małyska, K Nowacki, T Lis
Hutnik, Wiadomości Hutnicze 82 (6), 2015
52015
Doświadczenia w obróbce ultradźwiękowej ciekłej stali na skalę półprzemysłową
K Nowacki, H Kania
Hutnik, Wiadomości Hutnicze 76 (7), 470-473, 2009
52009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20