Jacek Oskarbski
Jacek Oskarbski
Gdansk University of Technology
Verified email at pg.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Integration of a multilevel transport system model into sustainable urban mobility planning
R Okraszewska, A Romanowska, M Wołek, J Oskarbski, K Birr, K Jamroz
Sustainability 10 (2), 479, 2018
412018
Inteligentny system transportu dla aglomeracji trójmiejskiej
K Jamroz, J Oskarbski
Telekomunikacja i techniki informacyjne, 66-76, 2009
202009
Inteligentne systemy transportu–zaawansowane systemy zarządzania ruchem
J Oskarbski, K Jamroz, M Litwin
Materiały konferencyjne z I-szego Polskiego Kongresu Drogowego" Lepsze drogi …, 2006
172006
Potential for ITS/ICT solutions in urban freight management
J Oskarbski, D Kaszubowski
Transportation Research Procedia 16, 433-448, 2016
152016
Perspectives of Telematics Implementation in Tri-City Transport Systems Management and Planning
J Oskarbski
International Conference on Transport Systems Telematics, 233-240, 2011
142011
Analysis of signalized intersections in the context of pedestrian traffic
J Oskarbski, L Guminska, M Miszewski, I Oskarbska
Transportation research procedia 14, 2138-2147, 2016
132016
Applying a Mesoscopic Transport Model to Analyse the Effects of Urban Freight Regulatory Measures on Transport Emissions—An Assessment
J Oskarbski, D Kaszubowski
Sustainability 10 (7), 2515, 2018
122018
Implementation of Weigh-in-Motion system in freight traffic management in urban areas
J Oskarbski, D Kaszubowski
Transp. Res. Procedia 16, 449-463, 2016
122016
Information system for drivers within the integrated traffic management system-TRISTAR
J Oskarbski, M Zawisza, M Miszewski
International Conference on Transport Systems Telematics, 131-140, 2015
122015
Struktura funkcjonalna systemu zarządzania transportem w Trójmieście-TRISTAR
J Oskarbski
Przegląd Komunikacyjny, 26-31, 2011
122011
Automatic incident detection at intersections with use of telematics
J Oskarbski, M Zawisza, K Żarski
Transportation Research Procedia 14, 3466-3475, 2016
112016
Estimating the average speed of public transport vehicles based on traffic control system data
J Oskarbski, K Birr, M Miszewski, K Żarski
2015 International Conference on Models and Technologies for Intelligent …, 2015
112015
Inteligentny system transportu dla aglomeracji na przykładzie aglomeracji trójmiejskiej
J Oskarbski
102011
Wpływ stosowania usług inteligentnych systemów transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego
T Kamiński, M Niezgoda, M Siergiejczyk, J Oskarbski, A Świderski, ...
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 201--208, 2016
92016
Wpływ struktury sieci ulicznej na sprawność i efektywność funkcjonowania transportu indywidualnego w miastach.
J Oskarbski
82004
Multi-level transport systems model for traffic management activities
J Oskarbski, K Jamroz
10th ITS European Congress proceedings. Finland, 1-9, 2014
72014
Wdrażanie ITS TRISTAR w Aglomeracji Trójmiejskiej–przełamywanie barier
K Jamroz, J Oskarbski
Polski Kongres ITS, Warszawa, 2008
72008
Inteligentne Systemy Transportu–Zaawansowane Systemy Zarządzania Ruchem, w: I Polski Kongres Drogowy''Lepsze drogilepsze życie'': referaty
M Litwin, J Oskarbski, K Jamroz
1st Polish Road Congress''Better roads-better life'': proceedings, Polski …, 2006
72006
Wielopoziomowe modelowanie ruchu-koncepcja i doświadczenia praktyczne
K Jamroz, J Oskarbski, W Kustra, L Gumińska
VIII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu: Problemy komunikacyjne miast w …, 2011
62011
TRISTAR-Trójmiejski Inteligentny System Transportu Aglomeracyjnego
K Jamroz, J Oskarbski
Transport Miejski i Regionalny 7, 08, 2006
62006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20