Obserwuj
А, Магльований; AV, Mahlovanyy; A, Mahliovanyy; A, Мahlovanyi; 0000-0002-1792-597X
А, Магльований; AV, Mahlovanyy; A, Mahliovanyy; A, Мahlovanyi; 0000-0002-1792-597X
Professor, Danylo Halytsky Lviv National medically university
Zweryfikowany adres z meduniv.lviv.ua - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Фізична реабілітація
В Мухін, [ співавт.]
K. : Олімпійська л - ра 1, 470, 2005
10412005
Physical medicine and rehabilitation: principles and practice
JA DeLisa, BM Gans, A Walsh, Nicholas E Magliovanyi
Lippincott Williams & Wilkins, 2005
5732005
Физическое воспитание
АВ Коробков, ВА Головин, ВА Масляков, [ соавт.]
Высшая школа, 2006
327*2006
Профессиональные болезни
В Мухин, В Косарев, С Бабанов, [ соавт.]
М.: Гэотар-медиа, 2013
2592013
Теорія фізичного виховання
БМ Шиян, ВГ Папуша, ЄН Приступа
Тернопіль: Збруч, 2000
2062000
Спорт для всіх в Україні: теорія та практика
МВ, АВ
Олімпійська література, 2009
1762009
Лечебная физкультура и врачебный контроль
ВА Епифанов, ГЛ Апанасенко, [ соавт.]
М.: Медицина, 131-146, 1990
176*1990
MICU3 is a tissue-specific enhancer of mitochondrial calcium uptake
M Patron, V Granatiero, J Espino, R Rizzuto, D De Stefani, M E
Cell Death & Differentiation 26 (1), 179-195, 2019
1732019
Массовая физическая культура в вузе: Учеб. пособие для вузов
ВА Масляков, ВС Матяжов, АВ Маглеваный
Высш. шк., 1991
173*1991
Фізичні вправи і здоров’я
ВП Мурза, [ співавт.]
К.: Здоров’я 256, 187-196, 1991
1571991
Санологія (медичні аспекти валеології): підручник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти
ГЛ Апанасенко, ЛА Попова, АВ Магльований
Львів, ПП «Кварт, 2011
146*2011
Массовая физическая культура в вузе
ИГ Бердников, АВ Маглеваный, ВН Максимова
М.: Высш. школа, 1991
1441991
DeLisa's physical medicine and rehabilitation: principles and practice
WR Frontera, JA DeLisa, BM Gans, LR Robinson, Magliovanyi
Lippincott Williams & Wilkins, 2019
1392019
Physical medicine and rehabilitation
A Mahlovanyy
FRG Wiesbaden, FRG Dresden - Nutrition, 1992
136*1992
Лікувальна фізична культура: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладіів IV рівня акредитації
ВС Соколовський, НО Романова, ОГ Юшковська, [ співавт.]
1222005
Методика фізичного виховання школярів
БМ Шиян, [ співавт.]
Львів: ЛОНМІО 232, 1996
1211996
Психолого-фізична реабілітація: підручник
ВП Мурза, [ співавт.]
К.: Олан, 6с, 2005
1152005
Спорт для всіх у світовому контексті
МВ, [ співавт.]
Видавництво НУФВСУ" Олімпійська література", 2007
1062007
Фiзична реабiлiтацiя
ВМ Мухiн, [ співавт.]
К.: Олiмпiйська лiтература, 2005
832005
Физиология трудовой деятельности
ВИ Медведев, СГ Кривощеков, ВС Аверьянов, АА Айдаралиев, ...
Федеральное государственное унитарное предприятие" Академический научно …, 1993
821993
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20