Obserwuj
Mirosław Franciszek Chmieliński
Mirosław Franciszek Chmieliński
Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o. | WB GROUP 81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3
Zweryfikowany adres z interia.eu - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Integracja tradycyjnych i nowoczesnych metod nauczania na przykładzie demonstratora technologii-trenażera morskiego zestawu rakietowo-artyleryjskiego ZU-23-2MR
JW Kobierski, S Milewski, M Chmieliński, K Bielawski, T Buda, D Szagała
Logistyka, 2011
142011
Celowość stosowania rozwiązań modernizacyjnych uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP (technologie dualne)
K Bielawski, M Chmieliński, J Kobierski, S Milewski
Materiały III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technika i …, 2009
132009
Analiza transportu towarów niebezpiecznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
G Nowacki, M Chmieliński
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2017
122017
Nowe rozwiązania technologiczne dla Sił Zbrojnych RP
A Banacki, K Bielawski, M Chmieliński, S Tamberg
Zeszyty Naukowe AMW B 172, 2008
122008
Obsługa logistyczna i bezpieczeństwo transportu morskiego materiałów wybuchowych
K Pałucha, M Chmieliński
X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa „Naukowe aspekty techniki …, 2014
102014
Wybrane badania diagnostyczne uzbrojenia i sprzętu wojskowego za pomocą przyrządów endoskopowych
Ł Kobus, M Chmieliński
Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T …, 2013
92013
Kierunki działania firmy AREX Sp. z oo w zakresie rozwoju symulatorów i trenażerów dla Sił Zbrojnych RP, Materiały XX Międzynarodowa Konferencja naukowo–techniczna Uzbrojenie 2015
K Bielawski, A Banacki, M Chmieliński
Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2015
82015
Nowoczesne rozwiązania urządzenia szkolno-treningowego 23mm morskiego zestawu rakietowo-artyleryjskiego
K Bielawski, M Chmieliński, W Kobierski Jan, D Szagała
VIII Konferencja Naukowa nt.:„Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej …, 2014
82014
Symulacja komputerowa w kształceniu słuchaczy AMW, Materiały XIV Konferencji Mechanika w Lotnictwie, Kazimierz Dolny, 24-26.05. 2010
M Chmieliński, W Kobierski Jan
Materiały konferencyjne, wyd. Politechnika Warszawska, Kazimierz Dolny, 2010
82010
Trenażery w procesie kształcenia w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
M Chmieliński, W Kobierski, S Tamberg
Materiały Seminarium „Nowoczesne technologie w systemach infrastruktury …, 2008
72008
Nowoczesne metody badań diagnostycznych uzbrojenia okrętowego i sprzętu wojskowego
M Chmieliński, S Milewski, B Pojawa
Zeszyty naukowe AMw B 172, 2008
72008
Safety of oversize cargo in ports and in the sea transport
M Chmieliński
TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea …, 2017
62017
Nowoczesne możliwości kształcenia i szkolenia w AMW z wykorzystaniem systemu symulacji trójwymiarowych modeli amunicji artyleryjskiej oraz pocisków rakietowych
M Chmieliński, R Haberek, O Kasprzycki, L Strączek
Konferencja Naukowo-Techniczna AMUNICJA, 20-23, 2015
62015
Logistyczne aspekty produkcji zestawów treningowych dla Sił Zbrojnych RP realizowanych przez AREX Sp. z oo Materiały VII Konferencja Naukowa LogMare’15
K Bielawski, A Banacki, M Chmieliński
AMW Jurata, 2015
62015
Trenażer 23mm morskiego zestawu rakietowo-artyleryjskiego jako przykład poprawy warunków BHP i ochrony środowiska
K Bielawski, M Chmieliński, D Szagała
VI Konferencja Naukowa LogMare 14, 15-17.10, 2014
62014
Tryton-wielofunkcyjna platforma szkolno-treningowa uzbrojenia morskiego
K Bielawski, M Chmieliński, D Szagała
X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa „Naukowe aspekty techniki …, 2014
62014
Innowacyjne rozwiązania trenażera morskiego zestawu rakietowo-artyleryjskiego dla Marynarki Wojennej RP
K Bielawski, M Chmieliński, W Kobierski Jan, D Szagała
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCon, 24-26.06, 2014
62014
Możliwości systemu symulacji modeli 3D uzbrojenia morskiego do szkolenia w MW RP
M Chmieliński, R Haberek, O Kasprzycki
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCon, 24-26.06, 2014
62014
Nowe trendy i możliwości kształcenia inżyniera przyszłości w AMW
M Chmieliński, M Gołyga, J Kobierski, L Mroziński
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCon, 24-26.06, 2014
62014
Doskonalenie jakości kształcenia w zakresie eksploatacji okrętowej broni rakietowej i artylerii. III Konferencja Naukowa LOGMARE’11 „Logistyka morska”
M Chmieliński, W Kobierski Jan
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Jastarnia 26 (28.10), 2011
62011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20