Obserwuj
Przemysław Mikiewicz
Przemysław Mikiewicz
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z uni.wroc.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Krytyczne wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych
J Dyduch, P Mikiewicz, S Rzeszótko
Arboretum, 2006
162006
Kierunki ewolucji Unii Europejskiej na tle wyzwań globalnych
P Mikiewicz
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2010
32010
Kategoria bezpieczeĹ „stwa a polska myĹ› l polityczna lat 90
PrzemysĹ ‚aw Mikiewicz
32005
Europejski ruch "Oburzonych" jako forma odpowiedzi na współczesne problemy społeczne w kontekście kryzysu
Unia Europejska: politologiczno-socjologiczno-ekonomiczny ogród : praca …, 2014
2014
Pułapki megateorii globalnych w naukach politycznych
Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych pod red …, 2013
2013
Teoria czy mitologia stosunków międzynarodowych
Wokół teorii stosunków międzynarodowych pod red. Włodzimierza Micha i Jakuba …, 2012
2012
Demokracja uczestnicząca jako remedium na niedostatki demokracji parlamentarnej
Na gruzach Imperium : demokratyczna modernizacja w państwach regionu Europy …, 2012
2012
Narracje alterglobalistyczne jako fundamenty krytycznej teorii globalizacji
Arboretum, 2011
2011
Forum społeczne w Dakarze
Raport Afryka [Dokument elektroniczny]. - s. 27-29, http://files …, 2011
2011
Kierunki ewolucji Unii Europejskiej na tle wyzwań globalnych
Przegląd Politologiczny, 33-40, 2010
2010
Unia Europejska i kraje rozwijające się wobec globalnego ocieplenia klimatu
Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej po rozszerzeniu z 2007-przegląd …, 2009
2009
Poszerzanie zakresu pojęciowego bezpieczeństwa : sens czy nonsens?
Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinowość, T. 1, Aspekty teologiczne …, 2009
2009
Przyczyny globalnego kryzysu ekologicznego według krytyków współczesnej globalizacji
Państwa - regiony - świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej pod …, 2009
2009
Europa Środkowa jako region definiowany w kategoriach politologicznych
Regiony: Polska-Europa-Świat/ pod red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej i …, 2009
2009
Różnice ideowe i spory metodologiczne we współczesnej ekopolityce
Racja Stanu, 23 – 42, 2008
2008
Idee przemian ładu międzynarodowego według krytyków współczesnej globalizacji
Późnowestfalski ład międzynarodowy red. nauk. M. Pietraś, K. Marzęda, 199 – 207, 2008
2008
Krytycy współczesnej globalizacji wobec procesów integracji europejskiej
Europa XXI wieku. Perspektywy i uwarunkowania rozwoju pod red. Kazimierza …, 2008
2008
Diagnoza społecznych fundamentów porządku międzynarodowego według krytyków współczesnej globalizacji
Racja Stanu, 227 – 246, 2007
2007
Przyszłość Europy w świecie zglobalizowanym
Bariery rozwoju na progu XXI wieku pod red. Tadeusza Walasa, 37 – 44, 2007
2007
Demokracja, wybory i legitymizacja systemu w epoce globalizacji
Czy upadek demokracji. Idee i wartości pod red. A. Stelmacha, 47 – 53, 2007
2007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20