Obserwuj
Горша Оксана Викторовна, Горша Оксана Вікторівна, Gorsha О. V..,
Горша Оксана Викторовна, Горша Оксана Вікторівна, Gorsha О. V..,
Профессор, д.мед.н.,зав. клиническим отделом мед. реабилитации ГП "УкрНИИ медицины транспорта МЗ
Zweryfikowany adres z medtrans.com.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Оценка систем регу ляции функционального состоя ния организма водителей авто транспорта по данным вегетатив ного статуса
ОВ Горша, БА Насибуллин, ЕА Гоженко
Медична реабілітація, курортологія та фізіотерапія 53 (1), 19-23, 2008
72008
Особенности обмена некоторых управляющих молекул у водителей автотранспорта с профессиональным стажем более 10 лет
ОВ Горша, БА Насибуллин, АИ Гоженко
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2007
62007
Патогенетическая классификация дизрегуляторных состояний у операторов транспорта (сообщение 1)
АИ Гоженко, ОВ Горша, ВМ Савченко, ЛИ Щулипенко, ВИ Горша, ...
Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне …, 2013
42013
Эффективность применения кинезиотейпирования в программе восстановительного лечения идиопатического сколиоза ранних стадий у детей старшего школьного возраста
ВМ Аплевич, ОВ Горша
Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне …, 2015
32015
Возможности применения кинезиотейпирования на ранних стадиях идиопатического сколиоза у детей
АВМ Горша О.В.
Актуальные проблемы транспортной медицины 2 (2), С. 80-84, 2014
3*2014
Уровень здоровья и темпы старения у женщин, занимающихся фитнесом
СВ Тодосюк, ОВ Горша
Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне …, 2014
32014
Клініко–функціональні аспекти відновного лікування дітей молодшого шкільного віку з цервікогенним головним болем на тлі нестабільності в шийному відділі хребта.
КНВ Горша О.В.
Здобутки клінічної та експериментальної медицини, С. 69–74., 2018
22018
Современные представления о формировании информационного стресса как дизрегуляционной патологии у водителей автомобилей
ОВ Горша, БВ Панов, ЕА Гоженко
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2010
22010
Physical therapy of tension headache in high school children
M Shkolna, O Gorsha
Journal of Physical Education and Sport 21, 2970-2974, 2021
12021
Состояние вегетативного гомеостаза при применении различных методик восстановительного лечния у детей с цервикогенной головной болью
НВ Короленко, ОВ Горша
БЮЛЛЕТЕНЬ XVII ЧТЕНИЙ ИМ. ВВ ПОДВЫСОЦКОГО, 108, 2018
12018
Оценка болевого синдрома при цервикогенной головной боли у детей в динамике применение различных методик восстановительного лечения
НВ Короленко, ОВ Горша
Сучаснi науковi дослiдження представникiв медичної науки–прогрес медицини …, 2018
12018
Психофізіологічний стан дітей при застосуванні різних методик відновного лікування цервікогенного головного болю.
КНВ Горша О.В.
Вісник морської медицини. 79 (1), 66-74, 2018
12018
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ДІТЕЙ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РІЗНИХ МЕТОДИК ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ЦЕРВІКОГЕННОГО ГОЛОВНОГО БОЛЮ
ОВ Горша, НВ Короленко
Вісник морської медицини., 66-74, 2018
12018
Vegetative hemostasis under influence of rehabilitation therapy in children with cervicogenic headache
NV Korolenko, OV Gorsha
Journal of Education, Health and Sport 7 (7), 1354-1365, 2017
12017
Rehabilitation therapy effect on state of hemodynamic of the head and neck vessels in children with cervicogenic headache
NV Korolenko, OV Gorsha
Journal of Education, Health and Sport 7 (1), 649-662, 2017
12017
Эффективность лечения цервикогенной головной боли методом кинезиотейпирования
НВ Короленко, ОВ Горша
Бюллетень XVI чтений им. ВВ Подвысоцкого, 167, 2017
12017
Відновлювальне лікування ідіопатичного сколіозу ранніх ступенів у дітей старшого шкільного віку
ВМ Аплевич, ОВ Горша, ОО Лосєв
Хірургія дитячого віку, 66-71, 2017
12017
Efficiency of kinesiotaping application in the complex rehabilitation of children with idiopathic scoliosis
ZW GorshaО. V., Aplevich V. M.
The Journal of Physical Education and Sport (JPES). 17 (N 3), Р. 1154 - 1157, 2017
1*2017
Варіабельність серцевого ритму у дітей із цервікогенним головним болем
НВКВЄМ Горша О.В.
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології., С. 9-11, 2016
12016
Клініко-функціональні та біохімічні аспекти ефективності застосування кінезіотейпування у відновному лікуванні ідіопатичного сколіозу
ШАП Горша О.В., Аплевич В. М.
Вісник наукових досліджень., С. 68-71, 2016
12016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20