Follow
Krystyna Slany
Title
Cited by
Cited by
Year
Alternatywne formy życia małżeńsko - rodzinnego w ponowoczesnym świecie
K Slany
Wydawnictwo NOMOS, 2002
6592002
Migracje kobiet
K Slany
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2008
70*2008
Między przymusem a wyborem: kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 1939-1989
K Slany
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1995
59*1995
The impact of migration on Poland: EU mobility and social change
A White, I Grabowska, P Kaczmarczyk, K Slany
UCL Press, 2018
572018
Migration and mobility in an enlarged Europe: a gender perspective
K Slany, C Finotelli, L Banfi, A Akalin, D Kalwa, S Hess, D Karjanen, ...
Verlag Barbara Budrich, 2008
552008
Women in new migrations: Current debates in European societies
K Slany, M Kontos, M Liapi
Cracow: Jagiellonian University Press, 2010
53*2010
Orientacje emigracyjne Polaków
K Slany
Wydawnictwo Kwadrat, Kraków, 1997
51*1997
Migracje zagraniczne Polaków w świetle NSP 2011. Trendy i charakterystyki socjo-demograficzne
K Slany, M Ślusarczyk
Dorota Praszałowicz, Magdalena Łużniak-Piecha und Joanna Kulpińska (Hg …, 2013
392013
Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności polski: raport komitetu badań nad migracjami polskiej akademii nauk
M Anacka, J Brzozowski, H Chałupczak, A Fihel, G Firlit-Fesnak, ...
Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, 2014
382014
Osoby niepełnosprawne w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r.–wybrane aspekty
K Slany
Niepełnosprawność–zagadnienia, problemy, rozwiązania 2 (11), 44-62, 2014
352014
Female Emigration from Poland during the Period of the Systemic Transformation
K Slany, A Małek
International migration: A multidimensional analysis, 115-54, 2005
35*2005
Wpływ współczesnych migracji Polaków na przemiany więzi społecznych, relacje w rodzinie i relacje międzygeneracyjne
K Slany, M Ślusarczyk, Ł Krzyżowski
Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2014
312014
Homoseksualizm: perspektywa interdyscyplinarna
K Slany, B Kowalska, M Śmietana
Nomos, 2005
30*2005
Gender w społeczeństwie polskim
K Slany, J Struzik, K Wojnicka
Kraków: Nomos, 2011
262011
Dekada członkostwa Polski w UE: społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku
M Lesińska, M Okólski, K Slany, B Solga
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
252014
Dylematy i kontrowersje wokół małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie
K Slany
Wybrane problemy współczesnej demografii, 26-52, 2003
242003
Co to znaczy być migrantką?
K Slany
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
232008
Bezdzietność jako nowy fenomen w nowoczesnym świecie
K Slany, I Szczepaniak-Wiecha
Małżeństwo i rodzina 1 (5), 23-28, 2003
23*2003
Migracje,[w:] Encyklopedia socjologii, t. 2
H Kubiak, K Slany
Warszawa, 1999
22*1999
Polskie rodziny transnarodowe: dzieci, rodzice, instytucje i więzi z krajem
K Slany, M Ślusarczyk, P Pustułka
Kraków, 2017
202017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20