Max Glockner
Max Glockner
Doctoral Researcher, UKP Lab, Technische Universität Darmstadt
Zweryfikowany adres z ukp.informatik.tu-darmstadt.de
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Breaking NLI systems with sentences that require simple lexical inferences
M Glockner, V Shwartz, Y Goldberg
arXiv preprint arXiv:1805.02266, 2018
2162018
Adapterdrop: On the efficiency of adapters in transformers
A Rücklé, G Geigle, M Glockner, T Beck, J Pfeiffer, N Reimers, I Gurevych
arXiv preprint arXiv:2010.11918, 2020
112020
Why do you think that? Exploring Faithful Sentence-Level Rationales Without Supervision
M Glockner, I Habernal, I Gurevych
arXiv preprint arXiv:2010.03384, 2020
12020
Evidence-based Verification for Real World Information Needs
J Thorne, M Glockner, G Vallejo, A Vlachos, I Gurevych
arXiv preprint arXiv:2104.00640, 2021
2021
Breaking NLI Systems
M Glockner, V Shwartz, Y Goldberg
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–5