Obserwuj
Irena Elżbieta Kotowska
Irena Elżbieta Kotowska
Instytut Statystyki i Demografii
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Diagnoza Społeczna 2011 Warunki i Jakość Życia Polaków
J Czapinski
Contemporary economics 5 (3), 1, 2011
1481*2011
Poland: Fertility decline as a response to profound societal and labour market changes?
I Kotowska, J Jóźwiak, A Matysiak, A Baranowska
Demographic research 19, 795-854, 2008
2442008
The new roles of men and women and implications for families and societies
LS Oláh, IE Kotowska, R Richter
A demographic perspective on gender, family and health in Europe, 41-64, 2018
1912018
Fertility and family policies in Central and Eastern Europe after 1990
T Frejka, S Gietel-Basten, L Abolina, L Abuladze, S Aksyonova, AĎ Akrap, ...
Comparative Population Studies, 2016
1182016
Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego
IE Kotowska
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, 1999
1081999
The role of fixed-term contracts at labour market entry in Poland: stepping stones, screening devices, traps or search subsidies?
A Baranowska, M Gebel, IE Kotowska
Work, employment and Society 25 (4), 777-793, 2011
852011
Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania
IE Kotowska
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, 11-33, 1999
781999
Second European quality of life survey: Family life and work
IE Kotowska, A Matysiak, M Styrc, A Pailhé, A Solaz, D Vignoli
Eurofound, 2011
752011
Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce: w świetle badań empirycznych
I Kotowska, U Sztanderska, I Wóycicka
Wydawn. Nauk. Scholar, 2007
672007
Teoria drugiego przejścia demograficznego a przemiany demograficzne w Polsce w latach 1990
IE Kotowska
Studia Demograficzne 4 (134), 3-36, 1998
671998
The gender dimensions of social security reform in Poland
B Balcerzak-Paradowska, A Chłoń-Domińczak, IE Kotowska, ...
na, 2003
642003
Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym. Raport z badań
IE Kotowska, I Wóycicka
Raport z badań, 2008
612008
Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywnoĹ› ci zawodowej kobiet w Polsce
I Kotowska
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009
562009
Nowa demografia Europy a rodzina
I Kotowska, J Jóźwiak
Collegium of Economic Analysis Annals, 9-33, 2012
522012
Zmiany modelu rodziny: Polska-kraje europejskie
IE Kotowska
Polityka społeczna, 2-8, 2002
502002
Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków-diagnoza społeczna 2013: raport tematyczny
IE Kotowska
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014
492014
Zmiany demograficzne a zmiany na rynku pracy w Polsce (Population changes and labour market developments in Poland)
IE Kotowska, U Sztanderska
Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w świetle badań …, 2007
48*2007
Discrimination against Women in the Labor Market in Poland during the Transition to a Market Economy
IE Kotowska
Social Politics: International Studies in Gender, State & Society 2 (1), 76-90, 1995
481995
People, Population Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study Vol. 1: Family Change
C Höhn, D Avramov, IE Kotowska
Springer Science & Business Media, 2008
44*2008
State-of-the-art report: Intergenerational linkages in families
P Dykstra, T van den Broek, C Muresan, M Haragus, PT Haragus, ...
382014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20