Obserwuj
Sebastian Brańka
Sebastian Brańka
Doktor nauk ekonomicznych, Adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Zweryfikowany adres z uek.krakow.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
City centres as places for strategic cooperation through active city management–the significance of trade entities
S Brańka, CS Andres, J Plichta
Scientific Annals of Economics and Business 63 (1), 2016
202016
Ocena możliwości magazynowania substancji w złożach soli kamiennej
K Ślizowski, S BRAŃKA, E JAWOR, L LANKOF, J ŚLIZOWSKI, ...
Archiwum IGSMiE PAN, 2006
72006
Zróżnicowanie aktywności promocyjnej dużych miast Polski i jego uwarunkowania
S Brańka
62016
Aktywność promocyjna polskich miast
S Brańka
Istota, determinanty, doświadczenie. Kraków-Legionowo: edu-Libri, 2018
52018
Mieszkańcy jako adresat działań marketingowych władz samorządowych
S Branka
Studia Ekonomiczne i Regionalne 4 (1), 2011
52011
Marketing Tools in Place Management. Idea and Application1
S Brańka
KNOWLEDGE ECONOMY SOCIETY, 139, 2014
42014
The role of city managers in managing networks in public space
S Brańka, J Plichta
Managing Disruption and Destabilisation, 199-208, 2014
42014
Możliwości identyfikacji i pomiaru aktywności marketingowej polskich miast
S Brańka
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 23-30, 2013
42013
Ekonomiczne uwarunkowania lokalizacji podziemnych magazynów gazu na przykładzie Polski
S Brańka
Geologia/Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 35 …, 2009
32009
Analiza potrzeb magazynowych gazu ziemnego w Polsce
S Brańka
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 24 (3), 2, 2008
32008
An assessment of obstacles for place marketing. Lessons from an exploratory study among place marketing practitioners in a suburban area of a big city
S Brańka
Świat Nieruchomości 3 (109), 73-85, 2019
22019
Why do the university graduates settle down in the university town? Potential implications for city marketing-the case of Cracow
S Brańka
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 87-97, 2013
22013
Managing town centres and destinations-insights from an international survey of professionals in the field
A Coca-Stefaniak, J Plichta, S Branka
Proceedings of the 3rd Place Management and Branding Conference, Poznan …, 2015
12015
Web Sites of Big Cities in Poland as City Promotion Instruments1
S Brańka
KNOWLEDGE ECONOMY SOCIETY, 505, 2015
12015
Postrzegana atrakcyjność Krakowa wśród odwiedzających turystów na tle wybranych miast europejskich
S Brańka
Marketing i Zarządzanie, 451-464, 2013
12013
The Promotional Impact of the Biggest Polish Cities in the Eyes of City Promotion Managers
S Brańka
Świat Nieruchomości 4 (106), 99-104, 2018
2018
The role of Local Action Groups in promoting rural areas in the Małopolska region in Poland
B Patrycja, B Sebastian
Marketing i Zarządzanie, 105-113, 2017
2017
The role of Local Action Groups in promoting rural areas in the Małopolska region in Poland1
P Brańka, S Brańka
Marketing przyszłości Trendy. Strategie. Instrumenty, 105, 2017
2017
Znaczenie turystycznego produktu kulturowego dla Krakowa
P Brańka, S Brańka
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów …, 2012
2012
Działania promocyjne miasta Krakowa w oczach odwiedzających turystów: studium empiryczne
S Branka
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 346-356, 2011
2011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20