Damian Kmiecik
Damian Kmiecik
Verified email at doctorate.put.poznan.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Modelling of multiservice networks with separated resources and overflow of adaptive traffic
M Głąbowski, D Kmiecik, M Stasiak
Wireless Communications and Mobile Computing 2018, 2018
102018
Overflows of elastic traffic
M Głąbowski, D Kmiecik
Image Processing & Communications 22 (1), 13-26, 2017
82017
Overflows in multiservice systems
M Głąbowski, D Kmiecik, M Stasiak
IEICE Transactions on Communications, 2018
52018
On Increasing the Accuracy of Modeling Multi-Service Overflow Systems with Erlang-Engset-Pascal Streams
M Głąbowski, D Kmiecik, M Stasiak
Electronics 10 (4), 508, 2021
32021
System z przelewem ruchu oraz kolejkami w zasobach pierwotnych oraz wtórnych
A Kaliszan, D Kmiecik
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 2018
32018
Modelling Pascal traffic in overflow systems
M Głąbowski, D Kmiecik
International Journal of Electronics and Telecommunications 66 (1), 155-160, 2020
12020
Overflows of elastic traffic
D Kmiecik, M Głąbowski
Image Processing & Communications 22 (1), 13-26, 2018
12018
Overflow of elastic traffic
M Glabowski, D Kmiecik, M Stasiak
2016 International Conference on Broadband Communications for Next …, 2016
12016
Modelowanie analitycznie wielousługowych, niepełnodostępowych systemów kolejkowych
S Hanczewski, D Kmiecik, J Weissenberg
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 874--878, CD, 2016
12016
Modelling Pascal traffic in overflow systems
M Głąbowski, D Kmiecik
International Journal of Electronics and Telecommunications 66, 2020
2020
Modelowanie przelewowego ruchu Pascala
M Głąbowski, D Kmiecik
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 2019
2019
Modelling Overflow Systems with Queuing in Primary Resources
M Głąbowski, D Kmiecik, M Stasiak
International Conference on Heterogeneous Networking for Quality …, 2018
2018
Modelling multi-service overflow Pascal traffic
M Głąbowski, D Kmiecik, M Stasiak
Proceedings of the 2018 IEICE General Conference, 2018
2018
Modelling Overflow Systems with Thesholds
G Mariusz, M Stasiak, D Kmiecik
IEICE Proceedings Series 50 (SESSION10_1), 2017
2017
Analiza możliwości zastosowania algorytmów splotowych do modelowania systemów z dowolnymi strumieniami zgłoszeń
A Kaliszan, D Kmiecik
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 2017
2017
The new approximative model of multiservice Erlang's ideal grading with queues
S Hanczewski, D Kmiecik, J Weissenberg
2016 10th International Symposium on Communication Systems, Networks and …, 2016
2016
Multiservice queuing system with elastic traffic
M Stasiak, S Hanczewski, D Kmiecik, J Weissenberg
IEICE Conferences Archives, 2016
2016
BS-3-18 MULTISERVICE QUEUING SYSTEM WITH ELASTIC TRAFFIC (BS-3. Advanced Networking Technologies for Innovative Information Networks)
S Hanczewski, D Kmiecik, M Stasiak, J Weissenberg
電子情報通信学会総合大会講演論文集 2016 (2), 2016
2016
Properties of the Multiservice Erlang's Ideal Gradings
S Hanczewski, D Kmiecik
Journal of Telecommunications and Information Technology, 37--43, 2016
2016
Modelowanie mechanizmów równoważenia obciążenia w samooptymalizujących się sieciach komórkowych 4G
M Głąbowski, S Hanczewski, D Kmiecik
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 1191-1195, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20