Obserwuj
Joanna Dominowska
Joanna Dominowska
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane
M Kała, D Wilk, J Wójcikiewicz, J Dominowska
Wolters Kluwer Polska, 2016
232016
Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje. Studium prawne
J Dominowska
Wolters Kluwer Polska, 2016
122016
the role of thirD sector in econoMic crises
J Dominowska
Ekonomia i Prawo. Economics and Law 15 (2), 179-191, 2016
42016
Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe 1989-2014
J Dominowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 82-94, 2014
32014
Ugoda zawarta przed mediatorem a ugoda sądowa
J Dominowska
Przegląd Prawa Handlowego, 37-41, 2018
22018
Ekonomiczna efektywność niezależności nadzoru w spółce akcyjnej
J Dominowska
Studia Prawno-Ekonomiczne, 247-266, 2013
22013
Prawne aspekty relacji działalności statutowej i gospodarczej fundacji
J Dominowska
Studia Prawnicze 206 (2), 137-156, 2016
12016
Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej przez fundacje
J Dominowska
Studia Prawnicze 193 (1), 131-146, 2013
12013
Effectiveness of State Supervision and Control of Foundations' Economic Activity
J Dominowska
Journal of Management and Financial Sciences, 185-193, 2017
2017
" Studia Prawnicze" 2 (206) 2016
K Sękowska-Kozłowska, P Ostojski, A Bierć, A Michalska-Olek, J Rotko, ...
Instytut Nauk Prawnych PAN, 2016
2016
Oznaczenia przedsiębiorców działających w trzecim sektorze
J Dominowska
Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne …, 2016
2016
Legal aspects of the relation between foundation’s statutory and business activity
J Dominowska
Studia Prawnicze, 137-156, 2016
2016
Legal aspects of foundation's business activity
J Dominowska
Studia Prawnicze, 131-145, 2013
2013
" Studia Prawnicze" 1 (193) 2013
M Asłanowicz, M Bareła, M Sokołowska-Walewska, M Wilejczyk, ...
Instytut Nauk Prawnych PAN, 2013
2013
Independent supervision in a corporate entity: a legal and economic study
J Dominowska
Journal of Management and Financial Sciences 6 (14), 9-26, 2013
2013
Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości fundacji w Polsce–aspekty prawne
J Dominowska
Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce–w ujęciu prawa …, 0
JMFS
J Dominowska
JMFS, 185, 0
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–17