Follow
Суходоля Олександр Михайлович, Sukhodolia Oleksandr
Title
Cited by
Cited by
Year
Енергоефективність економіки в контексті національної безпеки: методологія дослідження та механізми реалізації: Монографія
О Суходоля
К.:НАДУ, 2006
169*2006
The Systemic Approach for Estimating and Strategizing Energy Security: The Case of Ukraine
Y Kharazishvili, A Kwilinski, O Sukhodolia, H Dzwigol, D Bobro, ...
Energies 14 (8), 2126, 2021
1022021
Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування: аналіт. доп.
ОМ Суходолі.
Київ: НІСД, 2020
64*2020
Енергоємність валового внутрішнього продукту: тенденції та чинники впливу
ОМ Суходоля
Зб. наук. пр. Національної академії державного управління при Президентові …, 2003
542003
Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні: зб.мат-лів міжнар.експерт.нарад
за ред., О Суходолі, упорядники, ДС Бірюков, СІ Кондратов
http://www.niss.gov.ua/articles/2213/, 2015
53*2015
Захист критичної інфраструктури в умовах гібридної війни: проблеми та пріоритети державної політики України
ОМ Cуходоля
Стратегічні пріоритети, 62-76, 2016
48*2016
Проблеми визначення сфери регулювання енергетичної безпеки
ОМ Суходоля
Стратегічні пріоритети, 5-17, 2019
35*2019
Енергетичний сектор України: перспектива реформування чи стагнації
О Cуходоля, А Сменковський
Стратегічні пріоритети., 74-80, 2013
33*2013
Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку гідроенергетики України
ОМ Суходолі
К.: НІСД, 2014
272014
Методологічні засади ідентифікації та стратегування рівня енергетичної безпеки України
ДГ Суходоля, О. М., Харазішвілі, Ю. М., & Бобро
Економіка України, 20-42, 2020
24*2020
Захист критичної інфраструктури: сучасні виклики та пріоритетні завдання сектору безпеки
ОМ Суходоля
Науковий часопис Академії національної безпеки, 50-80, 2017
23*2017
Досвід реформування ринку електричної енергії в Україні
О Суходоля
Стратегічні пріоритети, 59-68, 2014
222014
Енергоефективнiсть економiки у контекстi нацiональної безпеки: методологiя дослiдження та механiзми реалiзацiї: монографiя
ОМ Суходоля
212006
Теоретико-методологічні засади забезпечення енергетичної безпеки України
О Суходоля
Стратегічні пріоритети, 129-139, 2014
20*2014
Модель аналізу енергоспоживання та визначення рівня енергоефективності національної економіки
О Суходоля
Економіка України, 31-37, 2005
202005
Системний аналіз механізмів державного управління у сфері енергоефективності
ОМ Суходоля
Державне управління: теорія та практика: електрон. наук. фах. журн. НАДУ 2, 2005
182005
Поєднання ринкового і державного регулювання енергозбереження
О Суходоля
Економіка України, 5, 2004
18*2004
Теоретико-методологічні засади механізмів державного управління формуванням енергоефективної економіки України
О Суходоля
Національна академія державного управління, 2006
162006
Стійкість енергетичної системи чи стійкість енергозабезпечення споживачів: Постановка проблеми
ОМ Суходоля
Стратегічні пріоритети 2, 101-117, 2018
14*2018
Геополітичні та економічні пріоритети енергетичної безпеки України
О Суходоля
Стратегічна панорама, с.42-52, 2017
14*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20