Obserwuj
Grażyna Dzik
Grażyna Dzik
State Mining Authority
Zweryfikowany adres z wug.gov.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Application of electrical and electromagnetic methods to study sedimentary covers in high mountain areas
S Tomecka-Suchoń, B Żogała, T Gołębiowski, G Dzik, T Dzik, ...
Acta Geophysica 65, 743-755, 2017
122017
Profilowanie sejsmiczne ociosów chodników węglowych w wersji kinematycznej i tłumieniowej
G Dzik
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 50 (4), 29-37, 2012
92012
Zmiany dynamicznych modułów sprężystości pokładu węgla przed frontem ściany
G Dzik, A Mirek
Przegląd Górniczy 72 (1), 57--62, 2016
32016
Charakterystyka mechanizmu ognisk wysokoenergetycznych wstrząsów górotworu występujących podczas eksploatacji cianowej pokładu 507
MG Dzik, MŁ Wojtecki
Przegląd Górniczy 69 (12), 17--22, 2013
32013
Określenie czynników wpływających na zagrożenie tąpaniami w rejonie eksploatowanej ściany poprzez wspólne wykorzystanie tomografii sejsmicznej i analizy mechanizmów ognisk …
Ł Wojtecki, G Dzik
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, 2013
22013
Próba określenia rozkładu współczynnika tłumienia na wybiegu ściany 306b/507 w KWK Bielszowice metodą pasywnej tłumieniowej tomografii sejsmicznej.
ŁW G.Dzik
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, 28-32, 2009
22009
Głębokość eksploatacji, a poziom generowanej wydobyciem aktywności sejsmicznej w kopalniach węgla kamiennego w latach 2005-2020.
AB A.Mirek, G.Dzik
Przegląd Górniczy 1, 26-36, 2022
1*2022
Edges of overlying seams as a factor responsible for strong mining tremors occurrence during underground hard coal extraction in the light of seismic moment tensor inversion method
Ł Wojtecki, A Mirek, G Dzik
E3S Web of Conferences 133, 01005, 2019
12019
Charakterystyka mechanizmu ognisk wysokoenergetycznych wstrząsów górotworu występujących podczas eksploatacji ścianowej pokładu 507,„
Ł Wojtecki, G Dzik
Przegląd Górniczy 69, 2013
12013
Oddziaływanie robót strzałowych na środowisko odkrywkowych zakładów górniczych
A Mirek, M Stanek, G Dzik
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i …, 2013
12013
Współcześnie stosowane metody aktywnej profilaktyki tąpaniowej w polskich kopalniach węgla kamiennego
A Mirek, A Błaszczyk, G Dzik
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 2023
2023
Analiza regionalnej aktywności sejsmicznej rejestrowanej w polskich kopalniach węgla kamiennego w latach 1995-2020 na tle warunków geologiczno-górniczych
A Mirek, K Król, G Dzik
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 2022
2022
Sejsmiczność górotworu w rejonach przygranicznych kopalń węgla kamiennego na tle lokalnych uwarunkowań geologiczno-górniczych
G Dzik, D Chlebowski
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 2020
2020
Zagrożenie gazogeodynamiczne i sposoby jego zwalczania w kopalniach rud miedzi w świetle prac zespołu doradczo-opiniodawczego ds. analizy zjawisk gazogeodynamicznych w KGHM …
K Król, G Dzik
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 2--9, 2020
2020
Application of PANTERA system for monitoring vibrations induced by blasting works in open pit mining plants and the role of supervisors
G Dzik, A Mirek
E3S Web of Conferences 66, 01014, 2018
2018
Technika strzałowa w profilaktyce tąpaniowej w KWK „Mysłowice-Wesoła”
E Małobęcki, A Mirek, Z Kowalczyk, G Dzik
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 23--30, 2014
2014
The effect of blasting on environment in the open-pit mines
A Mirek, M Stanek, G Dzik
Mining Science 136 (Special Issue 43), 119, 2013
2013
Określenie czynników wpływających na zagrożenie tąpaniami w rejonie eksploatowanej ściany poprzez wspólne wykorzystanie tomografii sejsmicznej i analizy mechanizmów ognisk …
G Dzik
Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym …, 2013
2013
Określenie czynników wpływających na zagrożenie tąpaniami w rejonie eksploatowanej ściany poprzez jednoczesne wykorzystanie tomografii sejsmicznej i analizy mechanizmów ognisk …
Ł Wojtecki, G Dzik
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 51 (9), 23-30, 2013
2013
Wykorzystanie metod geoelektrycznych do rozpoznania utworów gruzowych w alpejskim piętrze Tatr Wysokich
B Żogała, R Dubiel, T Dzik, G Dzik, M Mendecki
2010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20