Follow
Віктор Козловський | Виктор Козловский | V Kozlovskyi
Віктор Козловський | Виктор Козловский | V Kozlovskyi
Національний університет "Києво-Могилянська академія" | National University of Kyiv-Mohyla Academy
Verified email at ukma.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Культурный смысл: генезис и функции
ВП Козловский
Наукова думка, 1990
1221990
Мировоззренческая культура личности: философские проблемы формирования
ВП Иванов, ЕК Быстрицкий, НФ Тарасенко, ВП Козловский
Наук. думка, 1986
80*1986
Бытие человека в культуре: опыт онтологического подхода
ЕК Быстрицкий, ВП Козловский, СВ Пролеев, ВА Малахов
Наук. думка, 1992
61*1992
Культура и развитие человека : очерк философско-методологических проблем
ВП Иванов, ВП Козловский, ЕК Быстрицкий и др.
Наукова думка, 1989
31*1989
Кантова антропологія: джерела, констеляції, моделі
ВП Козловський
К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2014
29*2014
Могилянські історико-філософські студії / [ред.-упоряд. І. А. Бондаревська, В. П. Козловський ; редкол. : М. Л. Ткачук (голова) … та ін.]
Вид. дім. "Києво-Могилянська академія", 2008
16*2008
Необходимость и случайность
МА Парнюк, БП Лазаренко, ЕН Причепий, ВП Козловский и другие
К.: Наук. думка, 1988
141988
Мировоззрение личности в свете философской традиции: проблема единства сознания, знания и самосознания
ЕК Быстрицкий, ВП Иванов, ВП Иванов, НФ Тарасенко, ...
Мировоззренчекая культура личности.—К.: Наукова думка, 89-155, 1986
131986
Філософська освіта в Україні: історія і сучасність
М Ткачук, І Бондаревська, Ю Сватко, О Гомілко, М Мінаков, В Менжулін, ...
Аграр Медіа Груп, 2011
11*2011
Культура и развитие человека
ВП Иванов, ВП Козловский, ЕК Быстрицкий, ВА Малахов
Очерк философскометодических проблем-Киев: Наукова Думка–1989, 1989
91989
До питання методології дослідження лінгвокультурного концепту
В Козловський
Іноземна філологія.–2008.–Вип 120, 3-8, 2008
82008
До питання про антропологічний і трансцендентальний виміри кантівської політичної філософії
ВП Козловський
Наукові записки НаУКМА 63, 22-30, 2007
62007
Функціонування номенів «WESSI» і «OSSI» у сучасному комунікативному просторі Німеччини
ІГ Шікіда, В КОЗЛОВСЬКИЙ
10.02. 04/Ірена Геннадіївна Шікіда:[Электронний ресурс], 2012
52012
Категории" Закон" и" Хаос"
МА Парнюк, БП Лазаренко, ЕН Причепий
Наукова думка, 1987
51987
Австрійський лібералізм: Пошук нових засад індивідуальної свободи
ВП Козловський
Маґістеріум. Історикофілософські студії 13, 27-38, 2004
42004
Do We Need Hegel?(Reader’s Notes to the Ukrainian Translation of “The Phenomenology of Spirit”)
V Kozlovskyi
NaUKMA Research Papers in Philosophy and Religious Studies 5, 90-102, 2020
32020
Hegel and Ukrainian Philosophy of the 70-80th
V Kozlovskyi, I Davidenko, K Kruhlyk, D Popil
32020
Стросон і Кант: дескриптивна метафізика як концептуальна передумова аналізу «Критики чистого розуму»
В Козловський
Sententiae 34 (1), 25-41, 2016
32016
Кантова моральна антропологія: загальні контури проекту
В Козловський
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
32013
Погляд крізь роки: покоління шестидесятників як філософський тип
В Козловський
Філософська думка, 39-80, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20