Follow
Bogusław Milerski
Bogusław Milerski
Unknown affiliation
Verified email at chat.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Pedagogika
B Milerski, B Śliwerski, PWN Wydawnictwo Naukowe
Wydaw. Naukowe PWN, 2000
332*2000
Hermeneutyka pedagogiczna: perspektywy pedagogiki religii
B Milerski
Wydawnictwo Naukowe ChAT & Bogusław Milerski, 2011
782011
Racjonalność procesu kształcenia. Teoria i badanie
B Milerski, M Karwowski
38*2016
Religia a szkoła: status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangielickim
B Milerski
Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 1998
331998
Pedagogika kultury
B Milerski
Pedagogika 4, 69-94, 2010
22*2010
Pedagogika religii
B Milerski
Pedagogika 4, 45-68, 2010
22*2010
Holocaust education in Polish public schools: Between remembrance and civic education
B Milerski
Prospects 40 (1), 115-132, 2010
202010
Pedagogika dialogu: filozoficzne inspiracje i perspektywy
B Milerski
Paedagogia Christiana 21, 29-42, 2008
182008
Pedagogika. Podręcznik akademicki
B Śliwerski, Z Kwieciński
Tom, 2003
13*2003
Religia
T Gadacz, B Milerski
Encyklopedia PWN 1, 3, 2002
132002
Z problemów hermeneutyki protestanckiej
B Milerski
Wydawnictwo Ewangelickie św. Mateusza, 1996
121996
Religia. Encyklopedia PWN
T Gadacz, B Milerski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 0
10*
Paradygmat humanistyczny w pedagogice
B Milerski
Edukacja. Moralność. Sfera publiczna, 471-483, 2007
8*2007
Leksykon
B Milerski, B Śliwerski
Pedagogika, 2000
82000
Prywatyzacja religijności młodzieży polskiej
B Milerski
Raport z badań, 54-76, 1997
71997
Religia a Słowo: krytyka religii w ujęciu Dietricha Bonhoeffera i Paula Tillicha
B Milerski
Wydaw. Ewangelickie św. Mateusza, 1994
71994
Innowierca jako wyzwanie pedagogiczne,[w:] Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu
B Milerski
W poszukiwaniu pozytywów, red. I. Chrzanowska, B. Jachimczak, K. Pawelczak …, 2013
52013
Kształcenie humanistyczne jako pochwała wieloznaczności świata
B Milerski
Ruch Pedagogiczny, 5-14, 2011
52011
Edukacja religijna w szkole neutralnej światopoglądowo
B Milerski
W: Pro bono Reipublicae. Księga jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka …, 2009
52009
„Urząd duchowny w teologii Marcina Lutra i księgach wyznaniowych”
B Milerski
Rocznik Teologiczny 1, 5-22, 2004
52004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20