Follow
Наталія Семаль
Наталія Семаль
Uzhhorod National University
Verified email at uzhnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Просвітницько-пропагандиська діяльність з питань залучення різних верств населення до фізкультурно-оздоровчих занять
НВ Семаль
92010
Сучасний стан фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти під час війни в Україні
ВВ Бабаджанян, НВ Семаль, НА Беседа, ВМ Фаріонов, ОВ Курій
52023
Шляхи залучення неповносправних до фізкультурно-спортивної діяльності
НВ Семаль, І Грибовська, Г Маланчук
52011
Оцінювання інформаційно-пропагандистської діяльності центрів фізичного здоров'я населення Спорт для всіх
О Жданова, І Грибовська, НВ Семаль
42011
Вправи, ігри та розваги для розвитку рухових якостей
МВ Молнар, ОВ Соломонко, НВ Семаль
ТІМРАNІ, 2009
42009
Особливості використання шейпінгу у фізичному вихованні студентської молоді
Л Драпінська, У Шевців, НВ Семаль
32016
Становлення та розвиток системи професійної освіти фахівців з фізичного виховання в Україні
ОВ РОМАНЧУК, МВ ДАНИЛЕВИЧ, ВР ГУЦУЛЯК, МВ СТЕФАНИШИН, ...
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького…, 2020
22020
Пропаганда фізкультурно-спортивних занять для неповносправних у засобах масової інформації
НВ Семаль
22013
ВИКОРИСТАННЯ ПРОСВІТНИЦЬКО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ НЕПОВНОСПРАВНИХ ДО ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Наталія СЕМАЛЬ
Н Семаль
Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання…, 2012
22012
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЗДОРОВ'Я У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Н Семаль, В Бірюк, М Галайдюк, В Трофіменко, Л Томіч
Перспективи та інновації науки, 2024
12024
Формування здоров’язбережувальної компетентності у здобувачів вищої освіти засобами фізичної культури та спорту
КМ Ганчева, ВВ Бабаджанян, НВ Семаль, ОВ Курій, СГ Мироненко
12023
Особливості організації процесу підготовки майбутніх тренерів з гандболу у закладах вищої освіти
НВ Семаль, АП Співак
12023
Педагогічні умови згуртування спортивного колективу в умовах воєнного стану
ВВ Колісніченко, СР Замрозевич-Шадріна, ІЄ Шапаренко, НВ Семаль, ...
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні…, 2022
12022
Наскрізна програма практик в системі підготовки бакалаврів за спеціальністю Середня освіта (Фізична культура)
ВА Товт, НВ Семаль
ДВНЗ" Ужгородський національний університет", 2020
12020
Діяльність ринку цифрових фітнес-технологій
Н Грибовська, І Грибовська, Н Семаль
П78 Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої ді, 134, 0
1
Організація просвітницько-пропагандистської діяльності для залучення неповносправних до фізкультурно-спортивних занять
НВ Семаль
з фіз. виховання та спорту: 24.00. 02/Н. В. Семаль, 0
1
ЗАСТОСУВАННЯ ВПРАВ НА ГНУЧКІСТЬ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ХУДОЖНЬОЮ ГІМНАСТИКОЮ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
С ДУДІЦЬКА, Н СЕМАЛЬ
PHYSICAL CULTURE AND SPORT: SCIENTIFIC PERSPECTIVE 1 (1), 46-53, 2024
2024
Фізичне виховання як детермінанта здоров'я у здобувачів вищої освіти
ВО Трофіменко, НВ Семаль, ВВ Бірюк, МА Галайдюк, ЛМ Томіч
Громадська наукова організація Всеукраїнська асамблея докторів наук з…, 2024
2024
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
ВА Товт, ІІ Маріонда, НВ Семаль
ДВНЗ" Ужгородський національний університет", 2024
2024
Теоретичні основи фізичного виховання в системі підготовки бакалаврів за спеціальністю фізична культура і спорт
ІІ Маріонда, ВА Товт, НВ Семаль
ТОВ Бест-прінт, 2024
2024
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20