Follow
Stella Strzemecka
Stella Strzemecka
PhD, Sociologist, Jagiellonian University
Verified email at stellastrzemecka.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
School integration in the eyes of migrant children. Based on the Polish migration to Norway
S Strzemecka
Przegląd Socjologiczny 64 (1), 81-101, 2015
232015
Polish children in Norway: Between national discourses of belonging and everyday experiences of life abroad
P Pustulka, M Ślusarczyk, S Strzemecka
Childhood and Nation, 207-227, 2016
202016
Gender roles and practices in Polish migration families in Norway through the eyes of children
K Slany, S Strzemecka
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 41 (3 (157)), 2015
202015
Who Are We? Cultural Valence and Children’s Narratives of National Identifications
K Slany, S Strzemecka
Central and Eastern European Migration Review 5 (1), 13-34, 2016
172016
Growing Up Multicultural: The Experiences of Children Raised by Polish-Norwegian Mixed Couples in Norway
K Slany, S Strzemecka
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 43 (4 (166)), 2017
112017
Polish children and their parents adapting to a new school reality in Norway
M Ślusarczyk, R Wærdahl, S Strzemecka
Frankfurt am Main, 2018
92018
Children as kin-keepers of a transnational family: inclusive understanding of a family in the eyes of children
K Slany, S Strzemecka
Frankfurt am Main, 2018
92018
Towards transnational gender identity. A case study of Polish children growing up in Norway
S Strzemecka
Gender, Place & Culture 25 (1), 134-148, 2018
62018
Children’s experience of growing up transnationally
K Slany, S Strzemecka
Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2016
52016
Kapitał rodziny i rodzinności w przestrzeni transnarodowej. Na przykładzie badań polskich rodzin w Norwegii
K Slany, S Strzemecka
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 42 (3 (161)), 2016
52016
Doświadczanie nierówności w statusie społecznym i bullyingu w środowisku szkolnym. Percepcja dzieci polskich imigrantów w Norwegii
S Strzemecka, K Slany
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 45 (1 (171)), 2019
22019
Wsparcie, pomoc, inicjatywa: przewodnik po organizacjach pozarządowych imigrantów i dla imigrantów
M Ślusarczyk, K Nikielska-Sekuła, S Strzemecka
22015
Uwarunkowania procesu adaptacji dzieci polskich imigrantów: na przykładzie badań w Norwegii
S Strzemecka
2020
Ewolucja poglądów na dziecko i okres dzieciństwa
K Walęcka-Matyja, S Strzemecka
Zielona Góra: Fundacja Edukacja-Demokracja-Rozwój, 2015
2015
O poprawie jakości życia
S Strzemecka
Kultura i Społeczeństwo 57 (2), 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15