Michał Soliwoda
Michał Soliwoda
University of Lodz, Institute of Agricultural and Food Economics - NRI
Zweryfikowany adres z ierigz.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Agricultural taxation in Poland vs. solutions in selected EU countries
M Soliwoda, J Pawlowska-Tyszko
of Society 33, 1-201, 2014
192014
Dochody gospodarstw rolniczych a konkurencyjność systemu podatkowego i ubezpieczeniowego
J Pawłowska-Tyszko, M Soliwoda
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2014
132014
Stan obecny i perspektywy rozwoju systemu podatkowego i ubezpieczeniowego polskiego rolnictwa
J Pawłowska-Tyszko, M Soliwoda, S Pieńkowska-Kamieniecka, ...
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2015
112015
What may determine off-farm income? A review
R Pastusiak, M Jasiniak, M Soliwoda, J Stawska
Agricultural Economics 63 (8), 380-391, 2017
102017
Kontrowersje wokół europejskiej wartości dodanej tworzonej przez WPR
A Gorzelak, J Herda-Kopańska, J Kulawik, M Soliwoda, B Wieliczko
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2017
102017
Dylematy wokół wymiaru finansowego zrównoważenia gospodarstw rolniczych
M Soliwoda
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2015
102015
Podejście behawioralne i eksperyment ekonomiczny w finansach rolnictwa
M Soliwoda
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 57-77, 2014
102014
Podejście behawioralne i eksperyment ekonomiczny w finansach rolnictwa
M Soliwoda
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 57-77, 2014
102014
Subsydia a ekonomika, finanse i dochody gospodarstw rolniczych (1)
J Góral, K Kambo, J Kulawik, D Osuch, R Płonka, A Poczta-Wajda, ...
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2015
92015
Stabilizacja dochodów rolniczych. Perspektywa międzynarodowa, Unii Europejskiej i Polski
M Soliwoda, J Kulawik, J Góral
Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo) 3 (1229-2017-1518), 41-68, 2016
82016
Rolnicze ubezpieczenia gospodarcze w Kanadzie i USA jako składnik systemu zarządzania ryzykiem w nowoczesnym agrobiznesie
M Soliwoda
Zagadnienia ekonomiki rolnej, 2013
82013
Crop and livestock insurance in Poland reconsidered: challenges from the perspective of agricultural policy
M Soliwoda
72016
Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw rolniczych w Polsce z perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej
M Soliwoda
Wieś i Rolnictwo 164 (3), 45-55, 2014
62014
Finanse rolnictwa wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i społecznych–perspektywy rozwoju
M Soliwoda
Zagadnienia ekonomiki rolnej, 68-86, 2014
62014
Finanse alternatywne–elektroniczne innowacje finansowe
AE Waszkiewicz
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2 (319), [135]-152, 2016
52016
The economic situation of farms located in less favoured areas on the example of Lithuania and Poland
V Namiotko, J Góral, M Soliwoda
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 3 (4 …, 2017
42017
Is there a relationship between the prevailing model of agriculture and the structure of the crop and livestock insurance markets? A comparison between the Czech Republic and …
M Soliwoda, J Špička, V Vilhelm, J Pawłowska-Tyszko, A Gorzelak
Studies in Agricultural Economics 119 (1316-2017-1543), 77-84, 2017
42017
Income taxation in agriculture vs. competitiveness. International perspective and evidence from Poland
M Soliwoda, J Pawłowska-Tyszko
Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie 25, 211-220, 2016
42016
Obligacje katastroficzne jako finansowy instrument zarządzania ryzykiem–perspektywy wykorzystania w sektorze rolnym
M Soliwoda
Zagadnienia ekonomiki rolnej, 2014
42014
Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej
J Kulawik, PY Lelong, J Pawłowska-Tyszko, M Soliwoda
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2013
42013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20