Obserwuj
Bartosz Korabiewski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Flood‐plain responses to contemporary climate change in small H igh‐A rctic basins (S valbard, N orway)
P Owczarek, A Nawrot, K Migała, I Malik, B Korabiewski
Boreas 43 (2), 384-402, 2014
412014
Arsenic pollution in Quaternary sediments and water near a former gold mine
Ł Stachnik, B Korabiewski, J Raczyk, M Łopuch, I Wieczorek
Scientific Reports 10 (1), 18458, 2020
172020
Soil development and spatial differentiation in a glacial river valley under cold and extremely arid climate of East Pamir Mountains
C Kabala, Ł Chachulski, B Gądek, B Korabiewski, M Mętrak, ...
Science of the Total Environment 758, 144308, 2021
152021
Geochemical characterization of the late Pleistocene loess-palaeosol sequence in Tyszowce (Sokal Plateau-Ridge, SE Poland)
J Skurzyński, Z Jary, J Raczyk, P Moska, B Korabiewski, K Ryzner, ...
Quaternary international 502, 108-118, 2019
152019
Geochemical properties of the Late Pleistocene loess-soil sequence in Dankowice (Niemcza-Strzelin Hills)
J Raczyk, Z Jary, B Korabiewski
Landform Analysis 29, 2015
132015
Analiza laboratoryjna elementów środowiska przyrodniczego
B Korabiewski, ZG Fizycznej
Metodyka badań wykonywanych w Laboratorium Gruntoznawczym przy Zakładzie …, 2011
32011
Analityka laboratoryjna gruntów i wód
B Korabiewski
Metodyka badań wykonywanych w Laboratorium Gruntoznawczym przy Zakładzie …, 2005
32005
Wybrane geochemiczne cechy osadów wypełniających starorzecza w dolinie Dolnej Pilicy w okolicach Warki
P Szwarczewski, B Korabiewski
Prace i Studia Geograficzne 33, 71-81, 2003
32003
Relict and contemporary soils on uplifted marine terraces of Kvartsittsletta, SW Spitsbergen
B Korabiewski
Polish Polar Research, 249-269-249-269, 2023
12023
Współczesne procesy morfogenetyczne w górnej części zlewni Buchtarmy (Wysoki Ałtaj, Kazachstan)
Z Jary, M Kasprzak, B Korabiewski, P Owczarek, K Jancewicz, B Schutty
Landform Analysis 20, 31-49, 2012
12012
Badania paleośrodowiskowe w dolinie rzeki Mlecznej w sąsiedztwie wczesnośredniowiecznego grodziska Piotrówka w Radomiu (wyniki badań w sezonie 2009)
P Szwarczewski, Ł Bujak, B Korabiewski, M Kupryjanowicz, G Wierzbicki
Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2010
12010
Pełznięcie pokryw gruzowych na stokach Fugleberget w Hornsundzie (SW Spitsbergen)
A Traczyk, B Korabiewski
Środowisko Przyrodnicze Obszarów Polarnych; Kowalska, A., Latocha, A …, 0
1
Varied growth response of high alpine Rhododendron myrtifolium and forest zone tree species to climate warming in the Eastern Carpathians, Ukraine
P Owczarek, M Phulara, P Shuber, B Korabiewski, M Błaś, ...
Dendrochronologia 85, 126198, 2024
2024
Nutrient accumulation by biologically active soil cover in a dry, high-altitude glacier foreland in the NE Pamir (Tajikistan) in the context of ongoing climate changes
M Mętrak, M Wilk, I Jasser, Ł Chachulski, B Korabiewski, ...
EGU24, 2024
2024
Morphology and distribution of biological soil crusts and their potential role in soil-forming processes under dry high-altitude periglacial conditions (Eastern Pamir, Tajikistan)
M Mętrak, M Wilk, I Jasser, N Khomutovska, B Korabiewski, T Niyatbekov, ...
Geoderma Regional 33, e00636, 2023
2023
Impact of parent material, pedogenesis and plant cover on various P forms in soils developed in the foreland of the Uisu glacier in the Eastern Pamir, Tajikistan
M Suska-Malawska, W Galka, B Gądek, B Korabiewski, M Mętrak, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts, EGU-5960, 2023
2023
Lito-pedostratygrafia oraz chronologia późnoplejstoceńskich sekwencji lessowo-glebowych w Polsce
Z Jary, P Moska, G Adamiec, G Ciszek, P Mroczek, B Korabiewski, ...
2017
Sedymentologiczne przejawy antropopresji na przykładzie badań prowadzonych w sąsiedztwie wczesnośredniowiecznego grodziska" Piotrówka" w Radomiu
P Szwarczewski, Ł Bujak, B Korabiewski, M Kupryjanowicz, J Mazika, ...
V Sympozjum Archeologii Środowiskowej VII Warsztaty Terenowe. Środowisko …, 2010
2010
Ślady działalności antropogenicznej w środowisku wodnym w dorzeczu górnej Kwisy
B Korabiewski
Problemy Ekologii Krajobrazu 17, 2005
2005
Próba zastosowania metody metalostratygrafii w badaniu aluwiów holoceńskich na Dolnym Śląsku na przykładzie
K w okolicy Mirska, B KORABIEWSKI
Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych: tom III, 209, 2001
2001
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20