Maciej Brosz
TitleCited byYear
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH. ZASTOSOWANIE PAKIETU NVIVO W ANALIZIE MATERIAŁÓW NIEUSTRUKTURYZOWANYCH.
M Brosz
Przeglad Socjologii Jakosciowej 8 (1), 2012
192012
Big Data i CAQDAS a procedury badawcze w polu socjologii jakościowej
M Brosz, G Bryda, P Siuda
72017
Ocena jakości wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50–64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL
M Abramowicz, M Brosz, A Strzałkowska, T Tobis, J Załęcki
WUP, Gdańsk, 2011
52011
Gdańska starość: portret socjologiczny mieszkańców Gdańska w wieku 65+
P Czekanowski, J Załęcki, M Brosz
Fundacja Terytoria Książki, 2013
32013
Jakość życia w Gdańsku i jej społeczno-przestrzenne uwarunkowania. Studium socjologiczne.
M Brosz, J Załęcki
Wydawnictwo Zakładu Realizacji Badań Społecznych Q&Q, 2017
12017
Wyobrażenie, sprawstwo i kontrola. Struktura działań w przestrzeni mieszkalnej.
M Brosz
12014
Badanie jakościowe w warunkach niedoszacowania czasu–czyli o konieczności „podążania na skróty”. Organizacja procesu badawczego pod kątem zastosowan
M Brosz
Przegląd Socjologii Jakościowej 10 (2), 40-58, 2014
12014
Sztuka w mieszkaniu czy sztuka (za)mieszk(iw)ania?
M Brosz
Miscellanea Anthropologica et Sociologica 14 (1), 28-38, 2013
12013
Zastosowanie pakietu NVivo w analizie materiałów nieustrukturyzowanych
M Brosz
Przegląd Socjologii Jakościowej 8 (1), 98-125, 2012
12012
Wyniki badań ilościowych i jakościowych
M Brosz, B Chruścielski, R Raczyński
Muzeum Emigracji w Gdyni, 2019
2019
Używanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych
M Brosz
Wydawnictwo Zakładu Realizacji Badań Społecznych Q&Q, 2019
2019
Diagnoza problemu narkotyków i narkomanii. Ewaluacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
M Brosz, T Michalski, M Popowska-Bracka
Wydawnictwo Zakładu Realizacji Badań Społecznych Q&Q, 2019
2019
Wzorce konsumpcji alkoholu
M Brosz
Wydawnictwo Zakładu Realizacji Badań Społecznych Q&Q, 2019
2019
Narkotyki, alkohol i dopalacze. Diagnoza problemu.
M Abramowicz, M Brosz, B Bykowska-Godlewska, T Michalski, ...
Wydawnictwo Zakładu Realizacji Badań Społecznych Q&Q, 2018
2018
Zadomowienie. Konteksty empiryczne
M Łukasiuk, M Brosz
Wydawnictwo Zakładu Realizacji Badań Społecznych Q&Q, 2018
2018
Wstęp-Socjologia zamieszkiwania w kontekstach
M Łukasiuk, M Brosz
Miscellanea Anthropologica et Sociologica 19 (4), 5-8, 2018
2018
Odwrócona narracja o zamieszkiwaniu na wsi
M Brosz
Miscellanea Anthropologica et Sociologica 19 (4), 78-91, 2018
2018
Wzorce konsumpcji alkoholu. Studium socjologiczne
M Abramowicz, M Brosz, B Bykowska-Godlewska, T Michalski, ...
Wydawnictwo Zakładu Realizacji Badań Społecznych Q&Q, 2018
2018
Wstęp. Zadomowienie w kontekstach empirycznych
M Łukasiuk, M Brosz
Wydawnictwo Zakładu Realizacji Badań Społecznych Q&Q, 2018
2018
Badanie zamieszkiwania z wykorzystaniem metodologii teorii ugruntowanej
M Brosz
dr hab. Jarosław Załęcki, prof. UG Redakcja naukowa: Magdalena Łukasiuk …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20