Gabriela Woźniak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
An application of the plant functional group concept to restoration practice on coal mine spoil heaps
A Piekarska-Stachowiak, M Szary, B Ziemer, L Besenyei, G Woźniak
Ecological Research 29 (5), 843-853, 2014
442014
Biased vegetation patterns and detection of vegetation changes using phytosociological databases. A case study in the forests of the Babia Góra National Park (the West …
J Holeksa, G Woźniak
Phytocoenologia 35 (1), 1-18, 2005
402005
The flora and vegetation of an old solvay process tip in Jaworzno (Upper Silesia, Poland)
EVJ Cohn, A Rostański, B Tokarska-Guzik, IC Trueman, G Woźniak
392001
Diversity of vegetation on coal-mine heaps of the Upper Silesia (Poland)
G Woźniak
Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków 310, 2010
332010
Vegetation diversity on coal mine spoil heaps–how important is the texture of the soil substrate?
A Kompała-Bąba, W Bierza, A Błońska, E Sierka, F Magurno, D Chmura, ...
Biologia 74 (4), 419-436, 2019
322019
Links in the functional diversity between soil microorganisms and plant communities during natural succession in coal mine spoil heaps
A Markowicz, G Woźniak, S Borymski, Z Piotrowska-Seget, D Chmura
Ecological Research 30 (6), 1005-1014, 2015
272015
Effects of Calamagrostis epigejos, Chamaenerion palustre and Tussilago farfara on nutrient availability and microbial activity in the surface layer of spoil heaps after hard …
AM Stefanowicz, P Kapusta, A Błońska, A Kompała-Bąba, G Woźniak
Ecological Engineering 83, 328-337, 2015
232015
The relationship between successional vascular plant assemblages and associated microbial communities on coal mine spoil heaps
G Woźniak, A Markowicz, S Borymski, Z Piotrowska-Seget, D Chmura, ...
Community Ecology 16 (1), 23-32, 2015
212015
The influence of invasive Fallopia taxa on resident plant species in two river valleys (southern Poland)
D Chmura, B Tokarska-Guzik, T Nowak, G Wozniak, K Bzdega, K Koszela, ...
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84 (1), 2015
202015
How autochthonous microorganisms influence physiological status of Zea mays L. cultivated on heavy metal contaminated soils?
S Rusinowski, A Szada-Borzyszkowska, P Zieleźnik-Rusinowska, ...
Environmental Science and Pollution Research 26 (5), 4746-4763, 2019
172019
The importance of land use type in Fallopia (Reynoutria) japonica invasion in the suburban environment
D Chmura, P Nejfeld, M Borowska, G Woźniak, T Nowak, ...
Pol J Ecol 61 (2), 379-384, 2013
172013
Sites of leachate inflows on coalmine heaps as refuges of rare mountainous species
D Chmura, T Molenda, A Błońska, G Woźniak
Polish Journal of Environmental Studies 20 (3), 551-557, 2011
152011
Applicability of the concept of functional groups for analysis of spatiotemporal vegetation changes on manmade h...
D Chmura
152011
The diversity of spontaneous woodland vegetation on coals mine heaps of Upper-Silesian industrial region
G Woźniak, A Pasierbiński, A Rostański
Archiwum Ochrony Środowiska 29 (2), 93-105, 2003
152003
Zróżnicowanie roślinności na zwałach pogórniczych Górnego Śląska
G Woźniak
Instytut Botaniki im. W. Szafera. PAN. Dział Wydawnictw, 2010
142010
Vegetation of the" Żabie Doły" area (Bytom) covering the wastelands of zinc-lead industry
A Kompała, A Błońska, G Woźniak
Archiwum Ochrony Środowiska 30 (3), 59-76, 2004
142004
Rola procesów naturalnych w rekultywacji nieużytków poprzemysłowych
G Woźniak, A Kompała
Inżynieria ekologiczna 1, 87-93, 2000
142000
Primary succession on the sedimentation pools of coal mine
G Woźniak
Wydawnictwo UW, 1998
141998
Trawy (Poaceae) występujące spontanicznie na terenie nieużytków poprzemysłowych
A Rostański, G Woźniak
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. Supplementum 9, 19-31, 2007
132007
Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) root colonization dynamics of Molinia caerulea (L.) Moench. in grasslands and post-industrial sites
W Bąba, A Błońska, A Kompała-Bąba, Ł Małkowski, B Ziemer, E Sierka, ...
Ecological Engineering 95, 817-827, 2016
112016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20