Małgorzata Gamian-Wilk
Małgorzata Gamian-Wilk
SWPS University Wroclaw Faculty of Psychology
Verified email at swps.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Personality traits as predictors or outcomes of being exposed to bullying in the workplace
A Podsiadly, M Gamian-Wilk
Personality and Individual Differences 115, 43-49, 2017
572017
Does bullying increase compliance?
M Gamian-Wilk
Bullying: A social influence perspective; P. Nail, Simon, J. (red.)., 2015
302015
Does bullying increase compliance?
M Gamian-Wilk
Social Influence 8, 131-148, 2013
302013
Mobbing w miejscu pracy. Przegląd wyników badań związanych z przejawami mobbingu, genezą i konsekwencjami
M Gamian-Wilk, L Grzesiuk
Psychologia Społeczna 11 (3(38)), 244-254, 2016
122016
Coping strategies to exposure to workplace bullying
M Gamian-Wilk, B Bjørkelo, K Madeja-Bien
Educational Forum, 2017
112017
Beliefs in having fixed or malleable traits and willingness to help: Implicit theories and sequential social influence techniques
M Gamian-Wilk, K Lachowicz-Tabaczek
Polish Psychological Bulletin, 2009
102009
Ostracism in the workplace
M Gamian-Wilk, K Madeja-Bien
Special Topics and Particular Occupations, Professions and Sectors, 3-32, 2021
82021
Implicit theories and compliance with the foot-in-the-door technique
M Gamian-Wilk, K Lachowicz-Tabaczek
Versita, 2007
62007
Podmiotowe uwarunkowania podatności na mobbing
M Gamian-Wilk
Spotkania z psychologią społeczną 2, 179-195, 2010
52010
Bierność jako strategia radzenia sobie z mobbingiem w miejscu pracy
M Gamian-Wilk, B Zimoń-Dubowik
ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2008
52008
Mobbing w miejscu pracy: uwarunkowania i konsekwencje bycia poddawanym mobbingowi
M Gamian-Wilk
42018
Being inconsistent and compliant: The moderating role of the preference for consistency in the door-in-the-face technique
K Cantarero, M Gamian-Wilk, D Dolinski
Personality and Individual Differences 115, 54-57, 2017
42017
Mobbing w miejscu pracy. Przegląd wyników badań związanych z przejawami mobbingu, genezą i konsekwencjami
L Grzesiuk, M Gamian-Wilk
Psychologia Społeczna (in printing), 2013
42013
Current Psychology in Poland: Review of History and Challenges for the Future
M Gamian-Wilk, B Zimon-Dubowik
Journal of Russian and East European Psychology 50 (03), 3-8, 2012
42012
The use of mimicry to improve evaluation of unsought beverages
W Kulesza, D Dolinski, M Migon, A Rizulla, M Gamian-Wilk, T Grzyb
Food Quality and Preference, 2017
32017
Uległość w bliskich relacjach
K Doroszewicz, M Gamian-Wilk
Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2015
32015
Strategie radzenia sobie polskiej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z wykluczeniem społecznym
M Gamian-Wilk, M Szecówka-Nowak
Psychologia Wychowawcza 59, 25-40, 2020
22020
Workplace bullying as an arena of social influence: a review of tactics in the bullying process
M Gamian-Wilk, K Wilk, ES Meyer
Forum Oświatowe 29 (1 (57)), 79-96, 2017
22017
O wybranych skutkach wykluczenia społecznego
K Madeja-Bien, M Gamian-Wilk
Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2017
2*2017
Przestrzenie manipulacji społecznej
D Doliński, M Gamian-Wilk
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
2*2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20