Marcin Wołek
Marcin Wołek
dr, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Integration of a multilevel transport system model into sustainable urban mobility planning
R Okraszewska, A Romanowska, M Wołek, J Oskarbski, K Birr, K Jamroz
Sustainability 10 (2), 479, 2018
392018
Gospodarowanie w transporcie kolejowym
S Miecznikowski, D Tłoczyński, M Wołek
Wydawn. Uniwersytetu Gdańskiego, 2000
162000
Sustainable urban mobility planning in central Eastern Europe: case examples from Poland and Croatia
B Decker, H Hećimović, M Wołek
Procedia-Social and Behavioral Sciences 48, 2748-2757, 2012
142012
SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) jako narzędzie kształtowania zrównoważonej mobilności miejskiej
M Wołek
Logistyka 2, 2014
112014
The trolleybus as an urban means of transport in the light of the Trolley project
M Wołek, O Wyszomirski
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2013
92013
Research for TRAN committee: infrastructure funding challenges in the sharing economy
M Finger, N Bert, D Kupfer, JJ MONTERO-PASCUAL, M Wolek
82016
Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej w Polsce iw Europie
M Wołek
TTS Technika Transportu Szynowego 22, 2015
82015
Podręcznik rewitalizacji linii kolejowych
A Massel, M Wołek
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Departament Rozwoju …, 2007
72007
Sustainable mobility planning in Poland
M Wołek
Transport Economics and Logistics 76, 13-22, 2019
52019
Metodologiczne i organizacyjne problemy badań marketingowych preferencji i zachowań transportowych na przykładzie Gdyni
M Helbin, M Wołek, O Wyszomirski
Logistyka 6, 13346-13353, 2014
52014
Sustainable urban mobility plan as an instrument of urban transport policy
M Wołek
Logistyka 4, 3401-3412, 2014
52014
Car sharing as an element of sustainable urban mobility: some conclusions for Polish cities
M Wołek
Transport Economics and Logistics 70, 65-73, 2017
42017
Gdynia’s Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) and its development
M Wołek, M Czapnik, E Czermanski, Ł Franek, J Furkal, K Hebel, ...
Gdynia: European Union, Civitas Dyn@ mo, 2016
42016
Stan obecny i perspektywy rozwoju transportu trolejbusowego w Gdyni
M WOłeK
Transport Miejski i Regionalny, 2014
42014
Pojazdy niskoemisyjne w transporcie publicznym w ramach projektu" Clean Fleets"
M Wołek
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 15, 38-41, 2014
42014
Transport trolejbusowy w kształtowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej na przykładzie Gdyni
M Wołek
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 14 (7-8), 42-46, 2013
42013
Change trends in the use of passenger cars on urban trips: car-pooling in Gdynia
K Hebel, M Wołek
Zeszyty Naukowe. Transport/Politechnika Śląska, 2017
32017
The significance of pedestrian mobility as shown by the example of the city of Gdynia
M Wołek
Transport Development Challenges in the Twenty-First Century, 85-92, 2016
32016
Projekt TROLLEY jako platforma współpracy środowisk transportowych w Europie Środkowo-Wschodniej
M Wołek
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 13 (10), 16-18, 2012
32012
Percepcja transportu trolejbusowego w świetle wyników badań preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców
K Hebel, M Wołek, O Wyszomirski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka …, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20