Follow
dr inż. Sylwia Olszańska
dr inż. Sylwia Olszańska
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Verified email at wsiz.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Optymalizacja zarządzania flotą transportową jako istotny element dyspozycji środkami transportu
Z Łukasik, S Olszańska
Logistyka 4, 4586-4591, 2015
132015
Evolution of costs in the activity of a transport company operating within the European Union
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, J Kozyra, S Olszańska
Ekonomicko-manazerskie spektrum 11, 53-63, 2017
102017
Kształtowanie kosztów międzynarodowej obsługi transportowej w systemie Just- in -Time
Z Łukasik, S Olszańska
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 6, 643-646, 2016
102016
Podejście całościowe w planowaniu procesu transportu drogowego
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, S Olszańska
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 12, 595-599, 2017
92017
Rozwiązania procesu planowania przewozów w obsłudze międzynarodowej transportu samochodowego
Z Łukasik, S Olszańska
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 12, 689-692, 2016
92016
Shaping the Cost of Transport on the Example of the Transport Company
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, J Kozyra, S Olszańska
Transport Means -Proceedings of 21st International Scientific Conference. 1 …, 2017
82017
Consolidation of Cargos in the Road Transport as a Key Method to Success
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, J Kozyra, S Olszańska
Communications-Scientific letters of the University of Zilina 23 (1), A54-A61, 2021
52021
The impact of the organisation of transport processes on the efficient use of a fleet of vehicles
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, S Olszańska
Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport …, 2021
52021
Analysis of revenues and costs of a transport company operating in the European Union
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, J Kozyra, S Olszańska
Globalization and its Socio-Economic Consequences, 1363-1371, 2017
4*2017
Implementation of Logistics and Transport Processes in an Enterprise Operating on Polish Territory in the Face of COVID-19
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, S Olszańska, M Roman
TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea …, 2022
32022
Improvement of the Logistic Processes using the Reverse Logistics Concept
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, S Olszańska
Communications-Scientific letters of the University of Zilina 23 (3), A174-A183, 2021
32021
Rola spedytora w organizacji procesu transportowego na rynku europejskim
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, S Olszańska
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 19, 2018
32018
Wpływ przeglądów technicznych na bezpieczeństwo w transporcie drogowym
Z Łukasik, S Olszańska
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 10, 120-123, 2016
32016
Balanced scorecard as an effective method for process management in a transport company
S Olszańska, I Prokopiuk
Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport …, 2021
22021
A Case Study of Noise Coming from Road Transport to People and the Enviroment
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, J Kozyra, S Olszańska
Transport Means -Proceedings of 21st International Scientific Conference. 1 …, 2017
22017
Strategy for the Implementation of Transport Processes Toward Improving Services
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, S Olszańska
Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport …, 2023
12023
Analysis and Evaluation of the Planning Process in a Transport Company
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, S Olszańska, M Roman
Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport …, 2022
12022
Wpływ organizacji procesów przewozowych na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego
A Kuśmińska-Fijałkowska, S Olszańska, Z Łukasik
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 19, 2018
12018
An analysis of the services provided by a transport enterprise
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, S Olszańska
Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport …, 2018
12018
Modelowanie działań systemu transportowego ciągłości niezawodnej pracy środków transportu
S Olszańska, Z Łukasik
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 6, 1249-1252, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20