Follow
dr inż. Sylwia Olszańska
dr inż. Sylwia Olszańska
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K.Pułaskiego w Radomiu
Verified email at uthrad.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Optymalizacja zarz±dzania flot± transportow± jako istotny element dyspozycji ¶rodkami transportu
Z Łukasik, S Olszańska
Logistyka 4, 4586-4591, 2015
122015
Evolution of costs in the activity of a transport company operating within the European Union
Z Łukasik, A Ku¶mińska-Fijałkowska, J Kozyra, S Olszańska
Ekonomicko-manazerskie spektrum 11, 53-63, 2017
102017
Rozwi±zania procesu planowania przewozów w obsłudze międzynarodowej transportu samochodowego
Z Łukasik, S Olszańska
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 12, 689-692, 2016
102016
Kształtowanie kosztów międzynarodowej obsługi transportowej w systemie Just- in -Time
Z Łukasik, S Olszańska
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 6, 643-646, 2016
102016
Podej¶cie cało¶ciowe w planowaniu procesu transportu drogowego
Z Łukasik, A Ku¶mińska-Fijałkowska, S Olszańska
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 12, 595-599, 2017
92017
Shaping the Cost of Transport on the Example of the Transport Company
Z Łukasik, A Ku¶mińska-Fijałkowska, J Kozyra, S Olszańska
Transport Means -Proceedings of 21st International Scientific Conference. 1 …, 2017
72017
The impact of the organisation of transport processes on the efficient use of a fleet of vehicles
Z Łukasik, A Ku¶mińska-Fijałkowska, S Olszańska
Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport …, 2021
52021
Consolidation of Cargos in the Road Transport as a Key Method to Success
Z Łukasik, A Ku¶mińska-Fijałkowska, J Kozyra, S Olszańska
Communications-Scientific letters of the University of Zilina 23 (1), A54-A61, 2021
42021
Analysis of revenues and costs of a transport company operating in the European Union
Z Łukasik, A Ku¶mińska-Fijałkowska, J Kozyra, S Olszańska
Globalization and its Socio-Economic Consequences, 1363-1371, 2017
4*2017
Rola spedytora w organizacji procesu transportowego na rynku europejskim
Z Łukasik, A Ku¶mińska-Fijałkowska, S Olszańska
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 19, 2018
32018
Wpływ przegl±dów technicznych na bezpieczeństwo w transporcie drogowym
Z Łukasik, S Olszańska
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 10, 120-123, 2016
32016
A Case Study of Noise Coming from Road Transport to People and the Enviroment
Z Łukasik, A Ku¶mińska-Fijałkowska, J Kozyra, S Olszańska
Transport Means -Proceedings of 21st International Scientific Conference. 1 …, 2017
22017
Improvement of the Logistic Processes using the Reverse Logistics Concept
Z Łukasik, A Ku¶mińska-Fijałkowska, S Olszańska
Communications-Scientific letters of the University of Zilina 23 (3), A174-A183, 2021
12021
Balanced scorecard as an effective method for process management in a transport company
S Olszańska, I Prokopiuk
Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport …, 2021
12021
Wpływ organizacji procesów przewozowych na efektywno¶ć funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego
A Ku¶mińska-Fijałkowska, S Olszańska, Z Łukasik
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 19, 2018
12018
An analysis of the services provided by a transport enterprise
Z Łukasik, A Ku¶mińska-Fijałkowska, S Olszańska
Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport …, 2018
12018
Diagnostics of Causes, Needs and Options of Improvement of Security in Railway Transport
A Ku¶mińska-Fijałkowska, Z Łukasik, J Kozyra, S Olszańska
TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety od Sea …, 2022
2022
Analysis and Evaluation of the Planning Process in a Transport Company
Z Łukasik, A Ku¶mińska-Fijałkowska, S Olszańska, M Roman
Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport …, 2022
2022
Decision-Making Mechanisms in a Transport Enterprise as an Important Element of the Use of Transport Potential
Z Łukasik, A Ku¶mińska-Fijałkowska, S Olszańska
Monografia, UTH Radom ISBN 978-83-7351-943-5 ISSN 1642-5278, 282, 1-117, 2022
2022
Implementation of Logistics and Transport Processes in an Enterprise Operating on Polish Territory in the Face of COVID-19
Z Łukasik, A Ku¶mińska-Fijałkowska, S Olszańska, M Roman
TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea …, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20