Follow
Ewa A. Rozkosz
Title
Cited by
Cited by
Year
Multilingual publishing in the social sciences and humanities: A seven‐country European study
E Kulczycki, R Guns, J Pölönen, TCE Engels, EA Rozkosz, AA Zuccala, ...
Journal of the Association for Information Science and Technology 71 (11 …, 2020
802020
Does an expert-based evaluation allow us to go beyond the Impact Factor? Experiences from building a ranking of national journals in Poland
E Kulczycki, EA Rozkosz
Scientometrics, 1-26, 2017
582017
Internationalization of polish journals in the social sciences and humanities
E Kulczycki, EA Rozkosz, A Drabek
The Canadian Journal of Sociology/Cahiers canadiens de sociologie 44 (1), 9-38, 2019
302019
Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych
E Kulczycki, EA Rozkosz, A Drabek
302016
Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w Polsce
E Kulczycki, A Drabek, EA Rozkosz
Nauka, 2015
302015
Dzieci Sieci: kompetencje komunikacyjne najmłodszych: raport z badań
30*2012
Dzieci Sieci 2.0: kompetencje komunikacyjne młodych
P Siuda, GD Stużna, AJ Dąbrowska, M Klimowicz, E Kulczycki, ...
22*2013
How to identify peer-reviewed publications: Open-identity labels in scholarly book publishing
E Kulczycki, EA Rozkosz, TCE Engels, R Guns, M Hołowiecki, J Pölönen
Plos one 14 (3), e0214423, 2019
212019
Data literacy and research data management in two top universities in Poland. Raising awareness
Z Wiorogórska, J Leśniewski, E Rozkosz
Information Literacy in the Workplace: 5th European Conference, ECIL 2017 …, 2018
172018
Publikacje polskich badaczy w czasopismach z list ERIH w kontekście ewaluacji jednostek naukowych
E Kulczycki, E Rozkosz, A Drabek
Kultura i Edukacja, 149-172, 2015
172015
Polski Współczynnik Wpływu a kultury cytowań w humanistyce
A Drabek, EA Rozkosz, M Hołowiecki, E Kulczycki
162015
Edukacja informacyjna w polskich bibliotekach akademickich – raport z badań
J Dziak, E Rozkosz, M Karciarz, Z Wiorogórska
Bibliotheca Nostra 1, 2013
162013
Serwisy społecznościowe dla naukowców (SSN) na przykładzie ResearchGate i Academia. edu
E Rozkosz
122014
Local use of metrics for the research assessment of academics: The case of Poland
E Kulczycki, EA Rozkosz, K Szadkowski, K Ciereszko, M Hołowiecki, ...
Journal of Higher Education Policy and Management 43 (4), 435-453, 2021
112021
“Bibliostory—Educational Comic Stories.” A Social Constructivist Approach to Media and Information Literacy Education for Children and Adolescents
EA Rozkosz, Z Wiorogórska
Information Literacy: Key to an Inclusive Society: 4th European Conference …, 2016
102016
Information and media literacy of Polish children according to the results of “Children of the Net” and “Children of the Net 2.0” Studies
EA Rozkosz, P Siuda, GD Stunża, AJ Dąbrowska, M Klimowicz, ...
Information Literacy. Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st …, 2014
102014
Ewaluacja osiągnięć naukowych w postępowaniach habilitacyjnych
EA Rozkosz
Kryteria oceny a praktyki ewaluacyjne w naukach humanistycznych i …, 2018
92018
Dzieci sieci 2.0
P Siuda, GD Stunża, AJ Dąbrowska, M Klimowicz, E Kulczycki, ...
Kompetencje komunikacyjne młodych, Gdańsk, 2013
92013
Polska Bibliografia Naukowa – fakty i oczekiwania
EA Rozkosz
92013
Teoria Etienne’a Wengera w badaniach usytuowanego uczenia się kompetencji informacyjnych
EA Rozkosz
Forum Oświatowe 29 (1 (57)), 97-128, 2017
82017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20