Follow
Віталій Кононенко / Vitalii Kononenko
Віталій Кононенко / Vitalii Kononenko
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Verified email at pnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Концепти українського дискурсу: монографія
В Кононенко
Київ–Івано-Франківськ: Плай 248, 16, 2004
2832004
Символи української мови
ВІ Кононенко
Івано-Франківськ: Плай 272, 1996
2581996
Українська лінгвокультурологія
ОІ Потапенко, ЯО Потапенко, ЛП Кожуховська, ТМ Левченко, ...
Гавришенко ВМ, 2014
2152014
Мова у контексті культури: монографія
ВІ Кононенко
К.–Івано-Франківськ: Плай, 2008
1572008
Концептологія в лінгвістичному аспекті
ВІ Кононенко
Мовознавство, 2006
842006
Рідне слово
В Кононенко
К.: Богдана, 2001
782001
Синонимика синтаксических конструкций в современном русском языке
VI Kononenko
(No Title), 1970
651970
Мова і народна культура
ВІ Кононенко
Мовознавство, 2001
622001
Словесні символи в семантичній структурі фраземи
ВІ Кононенко
Мовознавство 6, 30-36, 1991
581991
Духовні цінності українського народу
СМ Возняк
Івано-Франківськ: Плай, 1999
491999
Системно-семантические связи в синтаксисе русского и украинского языков
VI Kononenko
(No Title), 1976
481976
Українська народна фраземіка: трансформації образу
ВІ Кононенко
Мова. Культура. Стиль: наукове видання, 215-225, 1993
271993
Сопоставительная стилистика русского и украинского языков
ГП Ижакевич
Вища Школа, 1980
261980
Українська етнолінгводидактика
ВІ Кононенко
Івано-Франківськ:[б. в.], 1995
241995
Русский язык
ВИ Кононенко, МЯ Брицин, ІГ Дмитро
Вища школа, 1978
241978
Грамматическая стилистика русского языка
ВИ Кононенко
К.: Рад. школа, 1981
201981
Етнологічні засади вивчення української мови
В Кононенко
Українська мова в освіті.–Івано-Франківськ: Плай, 43, 2000
192000
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Автономна Республіка Крим
ВГ Кремень, ІФ Прокопенко
Знання України, 2009
182009
Шляхами народних приповідок
В Кононенко
К.: РБЦ Проза, 1994
171994
Прийменниково-субстантивний комплекс в аспекті синтаксису
ВІ Кононенко
Мовознавство.-1978 3, 3-12, 1978
171978
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20