Aneta Drabek
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Bibliometryczna analiza czasopism naukowych w dziedzinie nauk społecznych
A Drabek
Dom Wydawniczy Duet, 2010
26*2010
Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w Polsce [Publications and evaluation items: The distorted image of science in Poland]
E Kulczycki, A Drabek, E Rozkosz
Nauka 3, 35-58, 2015
242015
Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych
E Kulczycki, EA Rozkosz, A Drabek
222016
Cytowania i wskaźnik Hirscha. Gdzie szukać, jak obliczać?
G Racki, A Drabek
Forum Akademickie 2, 40-43, 2013
142013
Publikacje polskich badaczy w czasopismach z list ERIH w kontekście ewaluacji jednostek naukowych
E Kulczycki, EA Rozkosz, A Drabek
Kultura i Edukacja 1, 149-172, 2015
132015
Polski Współczynnik Wpływu a kultury cytowań w humanistyce
A Drabek, EA Rozkosz, M Hołowiecki, E Kulczycki
Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2015
122015
„Arton”–baza cytowań polskiej literatury humanistycznej (stan prac nad bazą)
M Waga, A Drabek
Zagadnienia Naukoznawstwa, 147-151, 2002
122002
Wykorzystanie bibliometrii w polityce naukowej
A Drabek
Biuletyn EBIB 3, 1-7, 2012
112012
Internationalization of polish journals in the social sciences and humanities: Transformative role of the research evaluation system
E Kulczycki, EA Rozkosz, A Drabek
Canadian Journal of Sociology 44 (1), 9-38, 2019
92019
Do użytku bibliometrycznego. Niebibliograficzne wykorzystanie baz bibliograficznych
A Drabek
Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja …, 0
8*
Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych. Poradnik dla wydawców czasopism
A Drabek
72018
Tytuł czasopisma i jego funkcja we współczesnym obiegu nauki
A Drabek
7*2014
Czasopismo „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” w świetle danych bazy CYTBIN
A Drabek, J Tomaszczyk
W: Pietruch-Reizes, Diana (red.) Zarządzanie informacją w nauce. Katowice …, 2008
72008
Polskie czasopisma open access - próba charakterystyki
A Drabek
Bibliotheca Nostra: śląski kwartalnik naukowy, 43-54, 2009
62009
Arianta - Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne [on-line]
A PULIKOWSKI, A DRABEK
Katowice: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Bibliotekoznawstwa i …, 2005
6*2005
Kulisy listy czasopism punktowanych
G Racki, A Drabek
Forum Akademickie, 38-39, 2010
52010
Analiza czasopism z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (na podstawie bazy danych Journal Citation Reports. Social Sciences Edition 1999-2004). W
A Drabek
W: Gondek, Elżbieta; Pietruch-Reizes, Diana (red.). Studia z informacji …, 2007
52007
Moduł Sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej
E Rozkosz, A Drabek
42016
Możliwości wykorzystania polskich baz danych w ocenie parametrycznej jednostek naukowych
A Drabek, M Waga
Sprawy Nauki 4, 27-30, 2009
42009
Polska Literatura Humanistyczna "Arton"-baza bibliograficzna czy indeks cytowań?
A Drabek
W: Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy …, 2009
42009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20