Obserwuj
Aneta Drabek
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Internationalization of polish journals in the social sciences and humanities
E Kulczycki, EA Rozkosz, A Drabek
The Canadian Journal of Sociology/cahiers Canadiens De Sociologie 44 (1), 9-38, 2019
362019
Bibliometryczna analiza czasopism naukowych w dziedzinie nauk społecznych [praca doktorska]
A Drabek
Katowice: Uniwersytet Śląski, 2001
342001
Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w Polsce [Publications and evaluation items: The distorted image of science in Poland]
E Kulczycki, A Drabek, E Rozkosz
Nauka 3, 35-58, 2015
332015
Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych
E Kulczycki, EA Rozkosz, A Drabek
Nauka, 2016
322016
Cytowania i wskaźnik Hirscha. Gdzie szukać, jak obliczać?
G Racki, A Drabek
Forum Akademickie 2, 40-43, 2013
22*2013
Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych. Poradnik dla wydawców czasopism
A Drabek
20*2018
Publikacje polskich badaczy w czasopismach z list ERIH w kontekście ewaluacji jednostek naukowych
E Kulczycki, EA Rozkosz, A Drabek
Kultura i Edukacja 1, 149-172, 2015
192015
Wykorzystanie bibliometrii w polityce naukowej
A Drabek
Biuletyn EBIB 3, 1-7, 2012
192012
Polski Współczynnik Wpływu a kultury cytowań w humanistyce
A Drabek, EA Rozkosz, M Hołowiecki, E Kulczycki
Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2015
162015
„Arton”–baza cytowań polskiej literatury humanistycznej (stan prac nad bazą)
M Waga, A Drabek
Zagadnienia Naukoznawstwa, 147-151, 2002
142002
Research collaboration patterns in sustainable mining—a co-authorship analysis of publications
M Bemke-Świtilnik, A Drabek, AM Kamińska, A Smoliński
Sustainability 12 (11), 4756, 2020
122020
Do użytku bibliometrycznego. Niebibliograficzne wykorzystanie baz bibliograficznych
A Drabek
Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja …, 2013
10*2013
Polskie czasopisma open access - próba charakterystyki
A Drabek
Bibliotheca Nostra: śląski kwartalnik naukowy, 43-54, 2009
92009
Tytuł czasopisma i jego funkcja we współczesnym obiegu nauki
A Drabek
8*2014
Polska Literatura Humanistyczna "Arton"-baza bibliograficzna czy indeks cytowań?
A Drabek
W: Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy …, 2009
8*2009
Rola bibliotek w procesie parametryzacji uczelni,[w:] I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych, Łódź, 12–14 czerwca 2019, red
D Aneta
Iwona Sójkowska, Lidia Derfert-Wolf, Stowarzyszenie EBIB (Materiały …, 0
8*
Czasopismo „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” w świetle danych bazy CYTBIN
A Drabek, J Tomaszczyk
W: Pietruch-Reizes, Diana (red.) Zarządzanie informacją w nauce. Katowice …, 2008
72008
Baza danych „Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne”—stan badań
A Drabek, A Pulikowski
Biuletyn EBIB [on-line] 1, 2006
72006
Moduł Sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej
E Rozkosz, A Drabek
62016
Możliwości wykorzystania polskich baz danych w ocenie parametrycznej jednostek naukowych
A Drabek, M Waga
Sprawy Nauki 4, 27-30, 2009
62009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20