Krzysztof Berbeka
Krzysztof Berbeka
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Municipal wastewater treatment in Poland–efficiency, costs and returns to scale
K Berbeka, M Czajkowski, A Markowska
Water Science and Technology 66 (2), 394-401, 2012
222012
Instrumenty ograniczania antropopresji turystyki na region recepcyjny, w: Zrównoważony rozwój turystyki, red
J Berbeka, K Berbeka
S. Wodejko, SGH, Warszawa, 141-152, 2008
62008
Problemy stosowania międzypokoleniowej stopy dyskontowej
K Berbeka
Ekonomista, 233-242, 2008
62008
Analiza wpływu kosztów wdrożenia wymagań wybranych środowiskowych dyrektyw UE na wydatki gospodarstw domowych w Polsce
J Berbeka, K Berbeka
Urza̜d Komitetu Integracji Europejskiej, 2003
42003
Drinking water consumption in Cracow–An assessment from a sustainable development perspective
T Stypka, K Berbeka
PROBLEMY EKOROZWOJU–PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 9 (2), 121-130, 2014
32014
Water Pricing in Selected Accession Countries to the European Union, Current Policies and Trends: A Report Produced for the European Commission-DG Environment. Comparative …
K Berbeka, J Kindler, P Banovec
University of Economics, 2000
32000
ISS-EWATUS an example of integrated system for efficient water management
E Magiera, W Froelich, T Jach, L Kurcis, K Berbeka, S Bhulai, K Kokkinos, ...
Proceedings of the conference Computing and Control for Water Industry (CCWI …, 2016
22016
Who is hiking in the tatra national park, poland? a socio-demographic portrait of visitors
K Taczanowska, C Brandenburg, A Muhar, K Hat-Pawlikowska, ...
The 7th international conference on monitoring and management of visitors in …, 2014
22014
Wpływ ocieplenia klimatu na działalność alpejskich ośrodków narciarskich
J Berbeka, K Berbeka
Folia Turistica 22, 133-146, 2010
22010
Dylematy optymalnego podziału środków publicznych wspierających działania proekologiczne w sektorze prywatnym
K Berbeka
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 5-19, 2006
22006
Konsekwencje wdrażania dyrektyw ekologicznych Unii Europejskiej dla konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce
K Berbeka
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2005
22005
Financial Flows and Affordability in Watwr Resources Management in the Ree Region: Final Repport
K Berbeka
Slovak Hydrometeorological Institute, 2003
22003
Analiza zmian obciążeń budżetów gospodarstw domowych tytułu wdrożenia dyrektyw 88/609/EEC oraz 2001/80/WE
J Berbeka, K Berbeka
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 43-56, 2003
22003
Water tariffs as a determinant for water consumption–The analysis across Polish cities
K Berbeka
Economic and Environmental Studies 17 (2 (42)), 319-333, 2017
12017
An evaluation of the instruments aimed at poland’s water savings
K Berbeka, M Palys
Intelligent Decision Technologies 2016, 347-356, 2016
12016
Rozszerzenie opłat za korzystanie z wód w Polsce
K Berbeka
Gospodarka Wodna, 102--105, 2015
12015
Ekonomiczna analiza zarządzania ryzykiem powodziowym
K Berbeka
Ekonomia i Środowisko, 2014
12014
Water intake fees as an instrument for sustainable water resources management
K Berbeka
Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational …, 2013
12013
Analiza kosztów zasobowych i środowiskowych w regionach wodnych na obszarze działania RZGW Gliwice
K BERBEKA
Kraków, 2013
12013
Kraków miastem kongresów stan obecny i perspektywy Rozwoju (na przykładzie badań turystyki mice W 2008 roku)
K Berbeka, K Borodako, A Niemczyk, R Seweryn, K Klimek
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki …, 2011
12011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20