Follow
Katarzyna Krot
Katarzyna Krot
Verified email at pb.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The Importance Of Trust In Manager-Employee Relationships.
K Krot, D Lewicka
International Journal of Electronic Business Management 10 (3), 2012
1992012
National and regional ethnocentrism: a case study of beer consumers in Poland
D Siemieniako, K Kubacki, E Glińska, K Krot
British Food Journal, 2011
1122011
Jakość i marketing usług medycznych
K Krot
Wolters Kluwer Polska, 2021
982021
The model of HRM-trust-commitment relationships
D Lewicka, K Krot
Industrial Management & Data Systems, 2015
672015
Zaufanie w organizacji innowacyjnej
K Krot, D Lewicka
Wydawnictwa CH Beck, 2016
482016
The role of trust in doctor-patient relationship: qualitative evaluation of online feedback from Polish patients
K Krot, I Rudawska
Economics and Sociology 9 (3), 76-88, 2016
352016
Innovation and organisational trust: study of firms in Poland
K Krot, D Lewicka
International Journal of Innovation and Learning 10 (1), 43-59, 2011
342011
Factors impacting on patient compliance with medical advice: empirical study
K Krot, JP Sousa
Engineering Management in Production and Services 9 (2), 2017
202017
Human side of innovation-individual and organisational environment-related aspects: the case of IBM
K Krot, D Lewicka
International Journal of Innovation and Learning 9 (4), 352-371, 2011
172011
Internal marketing and organisational performance of SMEs in the EDV industrial sector
JP Sousa, K Krot, RG Rodrigues
Engineering Management in Production and Services 10 (1), 2018
122018
PATIENTS’TRUST IN PHYSICIANTS AS AN ANTECEDENT OF SATISFACTION WITH MEDICAL SERVCIES
K Krot, I Rudawska
Economics & Sociology 10 (2), 207, 2017
112017
Metodyczne aspekty badania zaufania w naukach o zarządzaniu
D Lewicka, K Krot, D Książek
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie/Cracow Review of …, 2017
82017
Zaufanie organizacyjne jako czynnik kreujący proinnowacyjny klimat w organizacji
D Lewicka, K Krot
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 4 (305), 2014
82014
Wpływ jakości środowiska pracy na zachowania pracowników
K Krot, D Lewicka
Studia i Prace WNEiZ US 39, 95-110, 2015
72015
Decyzje zakupowe klientów trzeciego wieku w świetle badań jakościowych
K Krot, E Glińska
Marketing i rynek, 23-28, 2011
72011
Uwarunkowania nierówności społecznych-ujęcie modelowe
K Krot, D Lewicka
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 17 (7, cz. 3 Nowe trendy w zarządzaniu …, 2016
62016
The market orientation as a key dimension of innovation culture-Study of Polish lingerie company
K Krot, D Lewicka
International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e …, 2013
62013
Key Characteristics of innovation culture–case study of Polish Lingerie Company
K Krot, D Lewicka
3rd International Conference of Management and Technology, 227-229, 2012
62012
The ethnocentric tendencies among beer drinkers as a specific relation with local brands in Poland
D Siemieniako, K Kubacki, K Krot, E Glińska
British Food Journal 113 (3), 409-411, 2011
62011
The Significance and Measurement of Trust in the Organization in the Light of the Empirical Studies
D Lewicka, K Krot
International Proceedings of Economics Development and Research 41 (115 …, 2012
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20